Detail akce

M. Rychlý: Modelování komponentově orientovaných systémů

SUIFS

Místo konání
FIT Božetěchova 2, seminární místnost C228, Božetěchova 2, 612 00 Brno, CZ
Pořadatel
Typ
seminář
Přístupnost
volná
Popis

Seminář je organizován Ústavem informačních systémů Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je zaměřen především na teoretické a praktické aspekty informačních systémů a jejich použití. Seminář se koná v zasedací místnosti C228 každé pondělí 12.15 - 13.15 v průběhu semestru.

Výběr minulých seminárních příspěvků včetně jejich zvukových záznamů naleznete na http://www.fit.vutbr.cz/units/UIFS/events/.

Program 1.12.

Autor: Marek Rychlý
Název: Modelování komponentově orientovaných systémů
Abstrakt
Při návrhu informačního systému by měl být kladen důraz na správný návrh jeho architektury. Ta musí respektovat funkční požadavky, použité technologie a procesy, omezení okolního prostředí, napojení na cizí systémy a začlenění již existujících částí stávajících systémů, atd. Většinu těchto vlivů je možno modelovat již při návrhu systému, avšak v některých případech musíme navrhnout systém, jehož architektura bude za běhu systému proměnlivá (dynamická), budou vnikat a zanikat komponenty, spojení mezi komponentami, nebo bude docházet k přesunům částí systémů do jiných kontextů. Příkladem může být architektura orientovaná na služby (SOA), kdy je těžké popsat možné vztahy a chování systémy služeb. Tento seminář bude věnován návrhu komponentově orientovaných systémů a jejich popisu především z hlediska chování. Hlavní část se bude zabývat vlastním komponentovým modelem a podporou mobilních architektur.

Záznam vystoupení
Záznam vystoupení ve formátu MP3 (62 minut, cca 14 MB): s081201zaznam1.mp3

Nahoru