Faculty of Information Technology, BUT

Event Details

Seminar DCSY - Grochol D.: Evoluční návrh aplikací s ohledem na zpoždění

1. December 2017 SUPSY

Place
L314, CZ
Organiser
Type
seminar
Access
free
Description
Back to top