Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail akce

Seminář UPSY - Krobot, P.: Rychlejší a přesnější analýza síťových dat

01. prosince 2017 SUPSY

Místo konání
L314, CZ
Pořadatel
Typ
seminář
Přístupnost
volná
Popis
Ve své prezentaci shrnu stávající stav svého výzkumu, představím co jsem dělal přes prázdniny a jakým směrem se bude ubírat má další práce. Bude se tedy jednat o popis metody, využívající Bloomových filtrů pro zrychlení dotazování nad flow daty indexováním IP adres a prezentaci výsledků. Dále o výklad z oblasti předzpracování flow dat s cílem zkvalitnění těchto dat pro přesnější analýzu a nakonec uvedení do tématu dotazování nad databází síťových událostí.
Nahoru