Detail akce

Seminář UPSY - Nikl V.: Dynamická optimalizace spotřeby na moderních systémech

SUPSY

Místo konání
L314, CZ
Pořadatel
Typ
seminář
Přístupnost
volná
Popis

V dizertační práci se zabývám dynamickou optimalizací energetické spotřeby za běhu algoritmu. Efektivita se dá zlepšit nejenom optimalizací hardwarových parametrů (frekvence, počet využitých jader,...), ale také pomocí aplikačních parametrů, u kterých předpokládáme minimální vliv na správnost výsledku (např. metoda dekompozice, metoda řešení rovnic, strategie MPI komunikace atd.). Dohromady tato sada proměnných tvoří optimalizační problém, jehož optimalní řešení se snažím nalézt. V prezentaci představím jak dosažené výsledky, tak plány do budoucna.

Nahoru