Detail akce

The Commutativity Problem of MapReduce Programs

Seminář

Místo konání
A112, Božetěchova 2, Brno, CZ
Pořadatel
Typ
seminář
Přístupnost
volná
Popis

Zajímáte se o big data a/nebo aplikace formálních metod v informatice? Programujete na platformě Hadoop nebo Spark? Používáte tyto platformy pro důležité výpočty? Věděli jste, že tyto platformy jsou nedeterministické, a že pro stejné vstupy můžete dostat různé výstupy? Jak můžete ověřit, že Váš program skutečně počítá to, co si myslíte, že počítá?

V této přednášce se dozvíte o problémech s nedeterministickými výpočty na platformách pro big data. Prof. Chen ukáže, že ověření toho, zda program generuje deterministické výsledky, je obecně nerozhodnutelné. Dále ukáže, že pro omezenou třídu programů (která však zahrnuje velké množství příkladů z praxe) tento problém rozhodnout lze.

[img]Přednáška se koná ve čtvrtek 12. dubna od 13:00 v posluchárně A112.

Nahoru