Faculty of Information Technology, BUT

Event Details

Seminar DCSY - Nevoral J.: Nekonvenční technologie pro implementaci číslicových systémů

9. March 2018 SUPSY

Place
L314, CZ
Organiser
Type
seminar
Access
free
Description
Back to top