Detail akce

Seminář UPSY - Kořenek J.: Zajištění flexibility a vysokého výpočetního výkonu při zpracování síťového provozu

SUPSY

Místo konání
L314, CZ
Pořadatel
Typ
seminář
Přístupnost
volná
Popis

S nárůstem kapacity síťových linek se výrazně zvyšují i nároky na zpracování síťového provozu. Protože frekvence technologií FPGA i ASIC je omezená a narůstá v čase jen velmi pomalu, počet cyklů na zpracování jednoho paketu s rychlostí síťových linek postupně klesá. Při rychlosti 100 Gb/s je nutné zpracovat na frekvenci 200 MHz v každém hodinovém cyklu jeden paket a při škálování propustnosti na 400 Gb/s nebo 1 Tb/s je nutné již zpracovat v jednom cyklu několik paketů najednou, což vyžaduje nové koncepty hardwarové akcelerace. V rámci prezentace budou představeny architektury zajišťující zpracování síťového provozu na rychlosti 100 Gb/s a nastíněny možnosti škálování propustnosti ke 400 Gb/s a 1 Tb/s s ohledem na úsporu hardwarových zdrojů. Současně budou ukázány možnosti jazyka P4 pro rychlé prototypování hardwarové akcelerace v technologii FPGA, což nabízí pro datová centra spojení flexibility s vysokým výpočetním výkonem. Na závěr prezentace bude ukázáno krátké srovnání vlastností FPGA od společností Xilinx a Intel a budou představeny aktuálně řešené projekty a nově vyvinuté hardwarové platformy.

Nahoru