Aktualita

Kategorie: studijní

Od: 13. února 2019

Do: 10. února 2020

Znovupřijetí do ak.r. 2019/2020: Uznávání předmětů z dřívějšího (neúspěšného i úspěšného) studia

Štítky: uznávání předmětů

Úvodní poznámka: Kredity z uznaného předmětu neslouží k pokrytí "získání nejméně 30 úspěšných kreditů za první rok studia (popřípadě nejméně 15 kreditů za 1. semestr studia, získání nejméně 15 kreditů za semestr při studiu v jediném semestru, popřípadě nejméně 30 kreditů za druhý a další roky studia)". Kredity z uznaných předmětů se započítávají do celkového počtu kreditů za studium.

Em., 2019-02-13, 2020-01-07:
Informace, která bude postupně doplňována a upřesňována:

Určeno těm, kteří zmeškali podání žádosti o uznání předmětů v září 2019.

Studenti, kteří byli zapsáni do bakalářství IT-BC nebo inženýrství IT-MGR/NITAI se zahájením studia od zimního semestru ak.r. 2019/2020, a dříve byli neúspěšní v podobných studijních programech na libovolné vysoké škole, mají-li zájem, mohou požádat o uznání předmětů (s plnohodnotnými kredity) z předcházejícího neúspěšného studia, které nebylo uzavřeno (přerušené studium se pro uznávání předmětů považuje za studium s odložením absolutoria, tedy studium s výhledem na získání titulu) se ziskem akademického titulu. Žádosti o uznání předmětů se podávají nejméně s týdenním předstihem před zahájením výuky v letním semestru, tj. nejpozději v pondělí 2020-01-27, a přikládá se autorizovaný výpis předmětů z předcházejícího studia (razítko + originální podpis, k získání na dřívějším studijním oddělení). Od 2018-09-11 se uznávání předmětů řídí vyhlášenými pravidly, když se sleduje i kvalita výsledků:

* Dřívější studenti FIT mají situaci jednodušší, protože dokumentace ke všem předmětům je ve WIS FIT. Žádost se podává prostřednictvím udělátka ve WIS-chlívku studenta, a to bez příloh.

* Dřívější studenti jiných fakult VUTjiných vysokých škol (a to i v případě přestupu ze stávajícího úspěšného nedokončeného/dílčího studia): Dosud užívaný postup bude upraven, nicméně si studenti musí připravit autorizované anotace/popisy předmětů. Každý jeden předmět k uznání na FIT se řeší jedinečnou žádostí ve WIS-chlívku studenta. Před podáním žádosti je vhodné konzultovat se studijním poradcem, protože může navrhnout, které předměty jsou k uznání, a které garanty bude vhodné navštívit a probrat s nimi naději na uznání. Na základě žádosti o výjimku může být uznán i předmět, který není v nabídce na FIT, ale svým obsahem "výrazně" podporuje obor studovaný na FIT.

*angličtinám: Dřívějším studentům FIT budou jazykové předměty uznány podle výpisu úspěšných předmětů na FIT. Dřívější studenti jiných fakult VUT a jiných vysokých škol řeší uznání jazykových předmětů podáním e-žádosti k nalezení v jejich WIS-chlívku.
1BIT: Něco k uznávání "certifikátů" najdete mj. na/v ...

* Studentům, kteří již získali titul na FIT, popř. na FEKT, FP a i jinde, a kteří se rozhodli pro další studium na FIT, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů" (Článek 3 ...pro splnění povinnosti "P | PVv", může být inovováno), pokud jsou odpovídající předměty v nabídce předmětů na FIT.

* Studentům, kteří budou mít souběžné studium na jiné fakultě VUT, budou úspěšné předměty uznány/započítány za "nula kreditů" (Článek 3 ... pro splnění povinnosti "P | PVv", může být inovováno), pokud jsou odpovídající předměty v nabídce na FIT.

Vložil: Eysselt Miloš, Ing., CSc.

Poslední změna: 2020-02-18 09:15:30

Nahoru