Aktualita

Kategorie: studijní

Od: 9. dubna 2019

Do: 29. září 2019

Registrace/zápisy předmětů pro ak.r. 2019/2020

Štítky: registrace předmětů

2019-08-08
Probíhají prázdninové přeregistrace předmětů, budou ukončeny 2019-08-18
V září proběhnou následující registrace:

  • volitelné předměty pro 1MIT 2019-09-01 - 2019-09-09
  • volitelné předměty pro 1BIT 2019-09-17 - 2019-09-20
  • přeregistrace pro všechny studenty v prvním týdnu semestru 2019-09-20 - 2019-09-29

2019-03-28

Základní pravidla pro registrace a zápisy předmětů jsou ve směrnici 1/2019, další informace jsou na stránkách studijního poradenství. Elektronické registrace budou zahájeny postupně a to:
  • 1MIT (pro druhý ročník) - 2019-04-09 v 19:00:00,
  • 2MIT (pro rozvolňující studenty) - 2019-04-09 v 19:30:00,
  • 1BIT (pro druhý ročník) - 2019-04-10 ve 20:00:00,
  • 2BIT (pro třetí ročník) - 2019-04-09 ve 20:00:00 a
  • 3BIT (pro rozvolňující studenty) - 2019-04-09 ve 20:30:00

Všechny přeregistrace budou ukončeny 2019-04-17 ve 23:59:59. Toto časové rozložení má za cíl umožnit studentům vyšších ročníků zápis volitelných předmětů, o které je zájem. Registrační formuláře jsou již přístupné v informačním systému.

Další informace
  • Pokud díky výjezdu na Erasmus+ nemáte dost volných kreditů na povinné či povinně volitelné předměty, podejte si žádost o zvýšení kreditového stropu za studium v informačním systému.
  • Studenti v bakalářském studijním programu mohou přistoupit ke státní závěrečné zkoušce v červnu 2020 (a později), pokud úspěšně absolvují některou z angličtin BAN4 nebo AIT kdykoli v průběhu studia, naposledy však v letním semestru před státními zkouškami. Doporučujeme angličtinu absolvovat dříve.

Vložil: Veigend Petr, Ing.

Poslední změna: 2019-09-08 09:45:44

Nahoru