Aktualita

Kategorie: studijní

Dne: 23. října 2019

Náhradní termín školení BOZP a PO pro 1. roč. BIT a NMGR (z jiných VŠ)

Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného náhradního školení zúčastnit v náhradním termínu, který se koná dne 23. 10. 2019 v 8,00 hod v posluchárně E104.

Studenti NMGR, kteří pokračují v rámci fakulty ve studiu (přechod z BIT na NMGR), se školení BOZP, PO neúčastní, pokud jej absolvovali v rámci předchozího studia (platnost si lze ověřit v IS FIT). Tohoto školení se zúčastní pouze nově zapsaní studenti z jiných VŠ.

Studenti BIT budou v rámci výše uvedeného školení proškoleni z vyhlášky č. 50.

Vložila: Jandová Marie

Poslední změna: 2019-10-08 09:40:39

Nahoru