Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Doc. Ing.

Daniel Cvrček

Ph.D.

Docent

Projekty

 • 2007

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Výzkum, vývoj a nasazení bezpečné klientské autorizace elektronických transakcí, MPO ČR, FI-IM3/223, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-07-24, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2004

  Bezpečnost informačních systémů - výzkum útoků na kryptograficky bezpečná zařízení, GAČR, GA102/04/0871, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Bezpečnost informačních systémů založená na reputaci, MŠMT ČR, 1K04106, 2004-2007, ukončen, zahájení: 2004-06-22, ukončení: 2007-06-30
  Detail

 • 2002

  Spolupráce odborných vysokých škol v boji státu s počítačovou kriminalitou, MV ČR, 2002-2003, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

  Vývoj bezpečného nosiče klíčových dat, včetně bezpečného čtecího zařízení a aplikačního programového vybavení s prokazatelnou odolností proti kryptoanalytickým a dalším útokům, NBU, SU20022002002, 2002, ukončen, zahájení: 2002-04-10, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 1999

  Modely přístupu k datům v objektově orientovaných databázích, FRVŠ MŠMT, FR1086/1999/G1, 1999, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 1999-12-31
  Detail

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

Nahoru