Prof. Ing., Dipl.-Ing.

Martin Drahanský

Ph.D.

Profesor

+420 54114 1276
drahan@fit.vut.cz
Kancelář A212

[photo]

Projekty

 • 2019

  Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL02000134, 2019-2021, řešení, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  Zařízení pro automatické snímání očního pozadí (EYRINA4), TAČR - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (2014-2019), TG01010054, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-04-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

  Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, JMK - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, 2018-2019, řešení, zahájení: 2018-02-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

 • 2017

  Bezpečné a spolehlivé počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-4014, FIT-S-17-4014, 2017-2019, řešení, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Detekce vlny P v patologických záznamech EKG, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-17-4479, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2018-02-28
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, řešení, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2016

  Extrakce příznaků ze sítnice oka a jejich vyhodnocení, JCMM - Ostatní projekty, 2016-2017, ukončen, zahájení: 2016-09-01, ukončení: 2017-04-30
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Mikroskopická analýza botanických vzorků a jejich příprava pro e-learning, JCMM - Ostatní projekty, 2016-2017, ukončen, zahájení: 2016-09-01, ukončení: 2017-04-30
  Detail

 • 2015

  Ovládání inteligentní domácnosti, JCMM - Ostatní projekty, 2015-2016, ukončen, zahájení: 2015-09-01, ukončení: 2016-04-30
  Detail

  Výzkum a vývoj pro soomz AG, soomz, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-05-28, ukončení: 2017-06-30
  Detail

 • 2014

  Aplikace pro rozpoznávání hematomu v prostředí iOS, JCMM - Ostatní projekty, 2014-2015, ukončen, zahájení: 2014-09-01, ukončení: 2015-04-30
  Detail

  Centers of Excellence for young RESearchers, EU Tempus - Mezinárodní projekty, 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Inovační voucher Zlínského kraje - INVELECT, KÚZK, InVo INVELECT 2014, 2014-2015, ukončen, zahájení: 2014-05-14, ukončení: 2015-03-31
  Detail

  Inovační voucher Zlínského kraje - SychrovNet, KÚZK, InVo SychrovNet 2014, 2014-2015, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2015-03-31
  Detail

  Nová řešení pro multimodální biometrii - zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti biometrických technologií, COST - COST CZ (2011-2017), LD14013, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2016-02-29
  Detail

  Pokročilé metody pro klasifikaci mentálních stavů analýzou elektrické mozkové aktivity, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FEKT/FIT-J-14-2432, 2014-2015, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2015-02-28
  Detail

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-11, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Inovace laboratoře bezpečnostní analýzy mikročipů, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1239/2013/Aa, 2013, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Inovační voucher Zlínského kraje - UnArtel, KÚZK, InVo UnArtel 2013, 2013-2014, ukončen, zahájení: 2013-04-01, ukončení: 2014-03-31
  Detail

  Návrh a otestování algoritmu pro detekci živosti, TBS_CZ, 08072013-01, 2013, ukončen, zahájení: 2013-07-08, ukončení: 2013-08-10
  Detail

  Návrh a vývoj nového prototypu vestavěného systému s OS Linux pro hlavní řídicí jednotku inteligentní elektroinstalace iNELS, ELKO, 2013-2014, ukončen, zahájení: 2013-07-08, ukončení: 2014-08-10
  Detail

 • 2012

  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), MŠMT ČR - OP VAVPI - Oblast podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, CZ.1.05/1.1.00/02.0123, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Intelligent assistance systems: multisensor processing and reliability analysis, NATO, CBP.EAP.CLG 984, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Rozpoznávání osob a vzory jejich chování v inteligentních domácnostech, MŠMT ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, AKTION-FHV, 2012-2013, ukončen, zahájení: 2012-07-01, ukončení: 2013-07-31
  Detail

  VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED3.1.00/13.0271, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2015-06-30
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Inovační voucher JIC - GINA Software, JIC, JIC-InVo-GINA-2011, 2011, ukončen, zahájení: 2011-07-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Inovační voucher JIC - TBS Deutschland AG, JIC, JIC-InVo-TBS-2011, 2011, ukončen, zahájení: 2011-07-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Rámec pro zvýšení úrovně projektů v předmětu Biometrické systémy, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2049/2011/G1, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  SPAce exploration Research for Throatable Advanced eNgine (SPARTAN), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E11027, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-02-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES) + Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, MŠMT ČR - Zdravý a kvalitní život, 2B08048, 2010-2011, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Robot pro hledání osob v závalech a lavinách, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102014024, 2010-2014, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2014-07-31
  Detail

  Využití autentizačně - bezpečnostních technologií pro automatizaci a zlepšení efektivity vybraných procesů sledování stavu a pohybu majetku a osob ve firmě nebo instituci, JIC, JIC-InVo-Siemens-2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-09-30
  Detail

 • 2009

  Adjustment of algorithms for 3D fingerprints, TBS, TBS-BL-2009, 2009-2010, ukončen, zahájení: 2009-11-01, ukončení: 2010-01-31
  Detail

  Automatizované zpracování útoků, MPO ČR - TIP, FR-TI1/037, 2009-2013, ukončen, zahájení: 2009-10-01, ukončení: 2013-09-30
  Detail

  Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H083, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Laboratoř bezdrátových senzorových sítí, FRVŠ MŠMT, FR753/2009/A, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-09, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Multimediální a bezdrátová nádstavba inteligentního systému elektroinstalace INELS, MPO ČR - TIP, FR-TI1/392, 2009-2011, ukončen, zahájení: 2009-03-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Rozpoznávání žil prstů ruky, Digitus, VEPA20092010, 2009-2010, ukončen, zahájení: 2009-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.4.12.0017, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-10-27, ukončení: 2012-10-14
  Detail

  TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.3.09.0067, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2012-08-31
  Detail

  Testing of the sensor TST-Biometrics BiRD 3, TST, TST-2009-FIT, 2009, ukončen, zahájení: 2009-08-01, ukončení: 2009-10-28
  Detail

  Výzkum a vývoj technologií pro inteligentní optické sledovací systémy, MPO ČR - TIP, FR-TI1/195, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-03-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Zavedení výuky testování živosti do předmětu Biometrické systémy, FRVŠ MŠMT, FR2525/2009/G1, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2008

  Ground Truth Database for Finger Minutiae Data, BKA, GTD, 2008-2013, ukončen, zahájení: 2008-08-01, ukončení: 2013-07-31
  Detail

  Měřicí ústředna pro UAV [SEDAQ], FSI VUT, 1M0501-P2, 2008, ukončen, zahájení: 2008-07-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Rozvoj laboratoře biometrických systémů, FRVŠ MŠMT, FR1561/2008/A, 2008, ukončen, zahájení: 2008-01-25, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Softwarová stabilizace obrazu z kamerového systému [ISTA] II, EVPU, HS1480033, 2008, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Vybudování nového předmětu na rozšíření jazykové podpory na FEKT VUT v Brně, FRVŠ MŠMT, FR1756/2008/F1, 2008, ukončen, zahájení: 2008-01-26, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2007

  Inovace laboratoře inteligentních systémů, FRVŠ MŠMT, FR1743/2007/A, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Softwarová stabilizace obrazu z kamerového systému [ISTA], EVPU, HS1470031, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-04, ukončení: 2007-07-15
  Detail

  Technické hodnocení biometrických systémů, NBU, ST20072007006, 2007, ukončen, zahájení: 2007-03-27, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2004

  BioCompress, FhG-IGD, BioCompress, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-05, ukončení: 2004-07-29
  Detail

 • 2003

  BioFinger II, FhG-IGD, BioFinger II, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-30
  Detail

  Biometrické bezpečnostní systémy, FRVŠ MŠMT, FR0835/2003/G1, 2003, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

 • 2002

  BioFinger I, FhG-IGD, BioFinger I, 2002, ukončen, zahájení: 2002-09-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  IMPIT - Mezinárodní mobilita studentů, MŠMT ČR, MMI 20059, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  Inteligentní systémy - příprava předmětu, FRVŠ MŠMT, FR1834/2002/F1, 2002, ukončen, zahájení: 2002-04-16, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 2001

  Prostředí pro vývoj, modelování a aplikaci heterogenních systémů, GAČR, GA102/01/1485, 2001-2003, ukončen, zahájení: 2001-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

  Využití digitálního podpisu v automatizovaném řízení, FRVŠ MŠMT, FR0142/2001/G1, 2001, ukončen, zahájení: 2001-03-10, ukončení: 2001-12-31
  Detail

Nahoru