prof. Ing.

Martin Drahanský

Ph.D.

Professor

+420 54114 1276
drahan@fit.vut.cz
A212 Office
10971/BUT personal ID

Publications

 • 2022

  KANICH Ondřej, KRAUSOVÁ Alžběta, PETROVÁ Kafková Marcela, DRAHANSKÝ Martin, DOSEDĚL Tomáš and MATEJKA Ján. Metodika bezpečnosti biometrických systémů pro státní správu. Brno: Brno University of Technology, 2022.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and RYDLO Štěpán. State-of-the-Art in 3D Finger Vein Recognition and a NovelMirror-Based 3D Finger Vein Imaging Device. Journal of Imaging, vol. 2022, no. 8, pp. 1-25. ISSN 2313-433X.
  Detail

 • 2021

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A., BISWAS Angkan and DRAHANSKÝ Martin. A Study of Bilateral Symmetry in Color Fundus Photographs. IEEE Access, vol. 2021, no. 9, pp. 109624-109651. ISSN 2169-3536.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, RYDLO Štěpán, KAVETSKYI Andrii, KANICH Ondřej, BISWAS Sangeeta and MŇUK Tomáš. Analýza kvality retinálních snímků. Brno: Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, 2021.
  Detail

  KANICH Ondřej, PETROVÁ Kafková Marcela, KRAUSOVÁ Alžběta, DOSEDĚL Tomáš, DRAHANSKÝ Martin and MATEJKA Ján. Brožura pro obyvatele - biometrické systémy. Brno, 2021.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 19989-1: Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 1: Rámec. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 19989-2: Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 2: Výkonnost biometrického rozpoznávání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 19989-3: Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 3: Detekce prezentačního útoku. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 30107-4: Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, RYDLO Štěpán, KAVETSKYI Andrii and MŇUK Tomáš. Detekce exsudátů v retinálních snímcích. Brno: Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, 2021.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, RYDLO Štěpán, KAVETSKYI Andrii and MŇUK Tomáš. Detekce hemoragií a mikroaneurysmat v retinálních snímcích. Brno: Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, 2021.
  Detail

  BUSCH Christoph and DRAHANSKÝ Martin et al. Facilitating Free Travel in the Schengen Area. Bussum: European Association for Biometrics, 2021.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprints in forensic verifications. Bussum, 2021.
  Detail

  GOLDMANN Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Facial image dataset generator from 3D head models. In: 2021 International Conference on Computer, Communication, Chemical, Materials and Electronic Engineering (IC4ME2). Rajshahi: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, pp. 1-4. ISBN 978-1-6654-0638-3.
  Detail

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A., KAVETSKYI Andrii, ALVES Saraiva Gabriel, BISWAS Angkan and DRAHANSKÝ Martin. Investigation of Bilateral Similarity in Central Retinal Blood Vessels. IEEE Access, vol. 2021, no. 9, pp. 63012-63028. ISSN 2169-3536.
  Detail

  DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin and ABDULLA Barazanchi Waleed H. On the fly biometric identification system using hand-geometry. IET Biometrics, vol. 10, no. 3, 2021, pp. 315-325. ISSN 2047-4938.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Persons tracking and recognition. Proceedings of IC4ME. Rajshahi, 2021.
  Detail

  SEMERÁD Lukáš and DRAHANSKÝ Martin. Retina Recognition Using Crossings and Bifurcations. Applications of Pattern Recognition. London: InTech - Open Access Publisher, 2021, pp. 77-94. ISBN 978-1-78985-332-2.
  Detail

  DVOŘÁK Michal, KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Scalable Imaging Device Using Line Scan Camera for use in Biometric Recognition and Medical Imaging. In: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies. Lisboa: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2021, pp. 160-168. ISBN 978-989-758-490-9.
  Detail

  DYK Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Tank Barrel Scanning Device. In: Proceedings of the 8th International Conference on Military Technologies 2021. Brno: IEEE Computer Society, 2021, pp. 1-4. ISBN 978-1-6654-3724-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Využití podvrhů biometrických charakteristik v praxi. Porada V., Rais K.: Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021, pp. 333-345. ISBN 978-80-7623-065-1.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej, DVOŘÁK Michal and HANÁČEK Petr. Výzkum možností využití biometrických a jiných senzorů za účelem snížení uživatelské náročnosti mobilních komunikací z hlediska přihlašování pomocí PIN. Brno: National Cyber and Information Security Agency, 2021.
  Detail

  SCHWARZ Martin, RYBA Lukáš, KŘEPELOVÁ Anna, MOSLEROVÁ Veronika, ZELINOVÁ Michaela, TURNOVEC Marek, MARTINKOVÁ Júlia, KRATOCHVÍLOVÁ Lenka, DRAHANSKÝ Martin, MACEK Milan and HAVLOVICOVÁ Markéta. Zimmermann-Laband syndrome in monozygotic twins with a mild neurobehavioral phenotype lacking gingival overgrowth-A case report of a novel KCNN3 gene variant. American Journal of Medical Genetics - Part A, vol. 2021, no. 12, pp. 1-5. ISSN 1552-4833.
  Detail

 • 2020

  BARTL Vojtěch, BERAN Vítězslav, DRAHANSKÝ Martin, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel and ZENDULKA Jaroslav. Algoritmy - Úprava, nastavení, kalibrace. Brno, 2020.
  Detail

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A. and DRAHANSKÝ Martin. Bilateral Symmetry in Central Retinal Blood Vessels. In: 8th International Workshop on Biometrics and Forensics, IWBF 2020. Porto: IEEE Computer Society, 2020, pp. 1-6. ISBN 978-1-7281-6232-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 30137-1: Informační technologie - Využití biometriky v dohledových kamerových systémech - Část 1: Návrh a specifikace systému. Praha: Czech standardization agency, 2020.
  Detail

  GOLDMANN Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Face recognition - methods for improve performance of recognition, 3D scanner. INTERPOL, Lyon, 2020.
  Detail

  KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Fingerprints in forensic applications - processing and generation of diseased, damaged and spoofed fingerprints. INTERPOL, Lyon, 2020.
  Detail

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A., KAVETSKYI Andrii and DRAHANSKÝ Martin. Grading Quality of Color Retinal Images to Assist Fundus Camera Operators. In: Proceedings of the IEEE 33rd International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS). Rochester: IEEE Computer Society Press, 2020, pp. 77-82. ISBN 978-1-7281-9429-5.
  Detail

  DVOŘÁK Michal and DRAHANSKÝ Martin. Hand image acquisition - New approaches. INTERPOL, Lyon, 2020.
  Detail

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A. and DRAHANSKÝ Martin. Interretinal Symmetry in Color Fundus Photographs. In: Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS. Montreal: IEEE Computer Society, 2020, pp. 1980-1983. ISBN 978-1-7281-1990-8.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Jednou nás možná nebude potřeba. Praha, 2020, pp. 16-19.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, MACEK Ivo and GOLDMANN Tomáš. Monitoring of visitors in museum exhibitions. Journal of the National Museum (Prague), vol. 2020, no. 189, pp. 155-162. ISSN 1802-6850.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej and HEIDARI Mona. Practical Considerations in the Use of Biometric Systems. Darmstadt: European Association for Biometrics, 2020.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, BERAN Vítězslav and ZEMČÍK Pavel. Provádění testů a vyhodnocení na aktuálních datech zadavatele a evaluace výsledků. Brno, 2020.
  Detail

  PERNICKÝ Radim, DRAHANSKÝ Martin and KANICH Ondřej. Výzkum falzifikátů otisků prstů na různých nosičích. Kriminalistický sborník, vol. 2020, no. 5, pp. 54-58. ISSN 1453-259X.
  Detail

 • 2019

  DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej, GOLDMANN Tomáš and DVOŘÁK Michal. Biometrické systémy - aktuální stav a bezpečnost. Útvar polic. vzdělávání a služební přípravy, Policie ČR, Brno, 2019.
  Detail

  KANICH Ondřej, GOLDMANN Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Detection of facial key points. Brno, 2019.
  Detail

  KANICH Ondřej, DRAHANSKÝ Martin and GOLDMANN Tomáš. Detekce chodců z výšky pomocí neuronových sítí. Brno, 2019.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Face and Eye Recognition. Norwegian ID Centre (Norwegian Biometric Forum), Oslo, 2019.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and GOLDMANN Tomáš. Face Recognition in Forensic Applications. Darmstadt, 2019.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and GOLDMANN Tomáš. Faces in forensic applications - processing and generation of 2D and 3D face data in criminal praxis scenarios. INTERPOL, Lyon, 2019.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and KANICH Ondřej. Fingerprints in forensic applications - processing and generation of diseased, damaged and spoofed fingerprints. INTERPOL, Lyon, 2019.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Foto-Fahndung mit 3D-Modellen. Köln, 2019, pp. 1-1.
  Detail

  GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Generation and analysis of face data. Brno, 2019.
  Detail

  KANICH Ondřej, DVOŘÁK Michal and DRAHANSKÝ Martin. Generátor a detektor modelů zbraní. Brno, 2019.
  Detail

  MALČÍK Dominik and DRAHANSKÝ Martin. Improving the Physical Security of Microchips. International Journal of Security and Its Applications, vol. 13, no. 3, 2019, pp. 17-28. ISSN 2207-9629.
  Detail

  MALČÍK Dominik and DRAHANSKÝ Martin. Improving The Physical Security Of Microchips Against Side-Channel Attacks. International Journal of Advanced Science and Technology, vol. 2019, no. 127, pp. 13-24. ISSN 2207-6360.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and KANICH Ondřej. Influence of skin diseases on fingerprints. Biometrics under Biomedical Considerations. Singapore: Springer Nature Singapore, 2019, pp. 1-39. ISBN 978-981-1311-44-4.
  Detail

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A., MŇUK Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Is There Any Similarity Between a Person's Left and Right Retina?. In: Proceedings of the 18th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: GI - Group for computer science, 2019, pp. 71-82. ISBN 978-3-88579-690-9.
  Detail

  MALANÍK Petr, KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Multisensoric board usable on drone 2. Brno, 2019.
  Detail

  DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin and ABDULLA Barazanchi Waleed H. On-the-fly fingerprint acquisition method. Materials Science and Engineering. Praha: Asia Society of Researchers, 2019.
  Detail

  KANICH Ondřej, KOŠŤÁK David and DRAHANSKÝ Martin. Psoriasis Damage Simulation into Synthetic Fingerprint. In: Proceedings 18th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: GI - Group for computer science, 2019, pp. 205-212. ISBN 978-3-88579-690-9.
  Detail

  SEMERÁD Lukáš and DRAHANSKÝ Martin. Retinal Vascular Characteristics. Handbook of Vascular Biometrics. Advances in Computer Vision and Pattern Recognition. Londýn: Springer International Publishing, 2019, pp. 309-354. ISBN 978-3-030-27730-7.
  Detail

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A. and DRAHANSKÝ Martin. Suitable Embedding to Find Similarity Between Left and Right Retinas of a Person. In: Proceedings of the 12th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics. Suzhou: IEEE Computer Society, 2019, pp. 1-6. ISBN 978-1-7281-4852-6.
  Detail

  BISWAS Sangeeta, ROHDIN Johan A. and DRAHANSKÝ Martin. Synthetic Retinal Images from Unconditional GANs. In: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Berlin: IEEE Computer Society, 2019, pp. 2736-2739. ISBN 978-1-5386-1311-5.
  Detail

  BALÁŽ Teodor, KREJČÍ Jaroslav, ŠVEC Miroslav and DRAHANSKÝ Martin. UAV Range Measurement by Impulse Laser Rangefinder. In: Proceedings of the 7th International Conference on Military Technologies 2019. Brno: IEEE Computer Society, 2019, pp. 1-7. ISBN 978-1-7281-4593-8.
  Detail

 • 2018

  DVOŘÁK Michal and DRAHANSKÝ Martin. 3D Hand Geometry Recognition. Biometric-Based Physical and Cybersecurity Systems. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 103-123. ISBN 978-3-319-98733-0.
  Detail

  HEIDARI Mona, GOLDMANN Tomáš, DVOŘÁK Michal and DRAHANSKÝ Martin. Antispoofing and multispectral (optical) methods in hand-based biometrics. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. IET Book Series on Advances in Biometrics. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, pp. 337-365. ISBN 978-1-78561-224-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection on Fingers, Recognition of Finger Veins, 3D Hand, Eye Iris and Retina and 3D Face. FI MU, Brno, 2018.
  Detail

  APJAR Martin, DRAHANSKÝ Martin, LUŽA Radim and VYROUBALOVÁ Jana. Control algorithms for rescue robot RUDA. In: Modeling and Simulation of Autonomous Systems. Řím: Springer International Publishing, 2018, pp. 204-222. ISBN 978-3-319-76071-1. ISSN 0302-9743.
  Detail

  CHARVÁT Michal and DRAHANSKÝ Martin. Detecting and Locating People Using Low-Cost Thermal Imaging Camera. In: Beiträge zum Usability Day XVI - Assistenztechnologien in der Arbeitswelt. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2018, pp. 41-51. ISBN 978-3-95853-405-6.
  Detail

  HEIDARI Mona and DRAHANSKÝ Martin. Detection of Ridge Discontinuities in Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Advanced Science and Technology, vol. 116, no. 116, 2018, pp. 13-22. ISSN 2005-4238.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, PERNICKÝ Radim and KANICH Ondřej. Fingerprint spoofing. Wiesbaden: Federal Criminal Office, 2018.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and YANUSHKEVICH Svetlana. General introduction. Hand-Based Biometrics: Methods and technology. IET Book Series on Advances in Biometrics. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, pp. 1-17. ISBN 978-1-78561-224-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and DVOŘÁK Michal. Hand shape recognition and palm-print recognition using 2D and 3D features. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. IET Book Series on Advances in Biometrics. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, pp. 283-307. ISBN 978-1-78561-224-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018. ISBN 978-1-78561-224-4.
  Detail

  GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Multisensoric board usable on drone. Brno, 2018.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Nejlepší zabezpečení je vaše sítnice. Praha, 2018, pp. 12-17.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, HEIDARI Mona and SPURNÝ Martin. Overview of biometric technologies. Brno, 2018.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Präsentationsangriffe der Fingerabdrucktechnologie (TTT-AG-Biometrie). Darmstadt, 2018.
  Detail

  HEIDARI Mona, KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Processing of fingerprints influenced by skin diseases. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. IET Book Series on Advances in Biometrics. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, pp. 135-168. ISBN 978-1-78561-224-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Recognition of Eye Characteristics. Machine Learning and Biometrics. London: InTech - Open Access Publisher, 2018, pp. 7-35. ISBN 978-1-78923-590-6.
  Detail

  HÁJEK Josef and DRAHANSKÝ Martin. Recognition-Based on Eye Biometrics: Iris and Retina. Biometric-Based Physical and Cybersecurity Systems. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 37-102. ISBN 978-3-319-98733-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej and DVOŘÁK Michal. Spoofing methods in hand-based biometrics. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. IET Book Series on Advances in Biometrics. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, pp. 367-398. ISBN 978-1-78561-224-4.
  Detail

  KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. State of the art in fingerprint recognition. Hand-Based Biometrics: Methods and Technology. IET Book Series on Advances in Biometrics. London: The Institution of Engineering and Technology, 2018, pp. 83-110. ISBN 978-1-78561-224-4.
  Detail

  KOŠTIALIK Daniel, MARUNIAK Lukáš and DRAHANSKÝ Martin. Symptoms Detection in Eye Retina Image. In: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Hawaii: IEEE Computer Society, 2018, pp. 1-6. ISBN 978-1-5386-2725-9.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 2 - Rozpoznávání obličeje. ABC, vol. 63, no. 7, 2018, pp. 18-19. ISSN 1213-8991.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 3 - Duhovka a sítnice. ABC, vol. 63, no. 12, 2018, pp. 40-41. ISSN 1213-8991.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 4 - Lidská ruka. ABC, vol. 63, no. 18, 2018, pp. 48-49. ISSN 1213-8991.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 5 - Rozpoznávání písma. ABC, vol. 63, no. 22, 2018, pp. 22-23. ISSN 1213-8991.
  Detail

  KANICH Ondřej, MÉZL Martin and DRAHANSKÝ Martin. Creative Materials Used for Fingerprint Spoofs. In: 2018 International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF). Sassari: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, pp. 1-8. ISBN 978-1-5386-1366-5.
  Detail

 • 2017

  DRAHANSKÝ Martin. Bezpečnosť biometrických systémov. PC Revue, vol. 2017, no. 5, pp. 96-99. ISSN 1335-0226.
  Detail

  LAI Kenneth K., KANICH Ondřej, DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, YANUSHKEVICH Svetlana and SHMERKO Vlad. P. Biometric-Enabled Watchlists Technology. IET Biometrics, vol. 7, no. 2, 2017, pp. 163-172. ISSN 2047-4938.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Detector of Weapons in Video. Praha, 2017.
  Detail

  BAROTOVÁ Štěpánka and DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Damage Localizer and Detector of Skin Diseases from Fingerprint Images. In: Proceedings of the 16th International Conference of the Biometrics Special Interest Group. Lecture Notes in Informatics P-270. Darmstadt: Springer Verlag, 2017, pp. 267-274. ISBN 978-3-88579-664-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, SPURNÝ Martin and GOLDMANN Tomáš. Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, vol. 41, no. 7, 2017, pp. 415-421. ISSN 1614-0702.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej and BŘEZINOVÁ Eva. Challenges for fingerprint recognition - spoofing, skin diseases and environmental effects. Handbook of Biometrics for Forensic Science. Advances in Computer Vision and Pattern Recognition. Cham: Springer Verlag, 2017, pp. 63-83. ISBN 978-3-319-50671-5.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Michal, LUŽA Radim, RITTER Walter, KÜNZ Andreas, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka and MOHELNÍK Petr. Measurement of light sources. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2017.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Multispectral Optical Properties of Human Hands Skin. Lillehammer, 2017.
  Detail

  LUŽA Radim, ORSÁG Filip, DRAHANSKÝ Martin and ROZMAN Jaroslav. Robot RUDA - Introduction and Current Research. Central European Researchers Journal, vol. 3, no. 1, 2017, pp. 1-8. ISSN 2453-7314.
  Detail

  DVOŘÁK Michal and DRAHANSKÝ Martin. Security of Hand Geometry. In: Proceedings of Conference SPI 2017. Brno: University of Defence in Brno, 2017, pp. 17-29. ISBN 978-80-7231-414-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, MEISTER Torsten and NEZHYBA Ondřej. Sicherheit für intelligente Häuser. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, pp. 64-69. ISBN 978-3-95853-316-5.
  Detail

  KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Simulation of Synthetic Fingerprint Generation Using Petri Nets. IET Biometrics, vol. 6, no. 6, 2017, pp. 402-408. ISSN 2047-4938.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and KANICH Ondřej. Skin Diseases in Fingerprints. Praha, 2017.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 1 - Otisky prstů. ABC, vol. 62, no. 22, 2017, pp. 50-52. ISSN 1213-8991.
  Detail

  DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka, LUŽA Radim, RITTER Walter and KÜNZ Andreas. Usability and Quality of Light Sources for Households. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, pp. 125-133. ISBN 978-3-95853-316-5.
  Detail

  BERAN Vítězslav and DRAHANSKÝ Martin. Uživatelské požadavky a příklady použití. Technická zpráva projektu č. VI20172020068 - 2017 - Brno, 2017.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, PERNICKÝ Radim, KANICH Ondřej and BAROTOVÁ Štěpánka. Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, vol. 41, no. 7, 2017, pp. 407-414. ISSN 1614-0702.
  Detail

  KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Weapon Detection. Brno, 2017.
  Detail

  DVOŘÁK Michal, GOLDMANN Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Zařízení pro snímání zbraní. Report of Project No. VI20172020068 - 2017 - Brno, 2017.
  Detail

 • 2016

  EASTWOOD Shawn C., SHMERKO Vlad. P., YANUSHKEVICH Svetlana, DRAHANSKÝ Martin and GORODNICHY Dmitry. Biometric-Enabled Authentication Machines: A Survey of Open-Set Real-World Applications. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, vol. 46, no. 2, 2016, pp. 231-242. ISSN 2168-2291.
  Detail

  PACURA Dávid and DRAHANSKÝ Martin. CUDA Accelerated Real-time Digital Image Stabilization in a Video Stream. International Journal of Software Engineering and Its Applications, vol. 10, no. 6, 2016, pp. 113-124. ISSN 1738-9984.
  Detail

  KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Currently Used Swipe Fingerprint Sensors. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, vol. 8, no. 1, 2016, pp. 381-386. ISSN 2233-7849.
  Detail

  BAROTOVÁ Štěpánka, DRAHANSKÝ Martin and PERNICKÝ Radim. Detection of Ridge Damages in Fingerprint Recognition Caused by Skin Diseases. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, vol. 9, no. 11, 2016, pp. 125-146. ISSN 2005-4254.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej, BŘEZINOVÁ Eva and SHINODA Koichi. Experiments with optical properties of skin on fingers. International Journal of Optics and Applications, vol. 2016, no. 2, pp. 37-46. ISSN 2168-5053.
  Detail

  BÁRTA Milan and DRAHANSKÝ Martin. Generation of Skin Diseases into Synthetic Fingerprints. International Journal of Image Processing, vol. 10, no. 5, 2016, pp. 229-248. ISSN 1985-2304.
  Detail

  LUŽA Radim, ZBOŘIL František V. and DRAHANSKÝ Martin. High-level control of RUDA - the robot for rescuing people in debris and under avalanches. In: ICCC. Tatranská Lomnica: The University of Technology Košice, 2016, pp. 467-472. ISBN 978-1-4673-8605-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, LUŽA Radim and ZBOŘIL František V. Localization of rescue robot in hybrid environment. In: ICCITR2016. Dubai: Higher Institute of Technological Studies, 2016, pp. 1-4. ISBN 978-9973-9816-2-2.
  Detail

  MALČÍK Dominik and DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of Chips. International Journal of Security and Its Applications, vol. 2016, no. 11, pp. 47-66. ISSN 1738-9976.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Moderní biometrické systémy založené na více charakteristikách a jejich vlastnosti. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 557. Brno: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM, 2016. ISBN 978-80-214-5451-4.
  Detail

  VÁVRA Petr and DRAHANSKÝ Martin. Ovládání inteligentní domácnosti. Brno, 2016.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, LUŽA Radim and ZBOŘIL František V. RUDA - Robot for Search for Human Beings in Debrits and Avalanches. In: Proceedings of ISDA 2015. Marrakesh: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2016, pp. 1-6. ISBN 978-1-4673-8712-5.
  Detail

  YANUSHKEVICH Svetlana, EASTWOOD Shawn C., DRAHANSKÝ Martin and SHMERKO Vlad. P. Understanding and taxonomy of uncertainty in modeling, simulation, and risk profiling for border control automation. Journal of Defence Modeling and Simulation, vol. 15, no. 1, 2016, pp. 95-109. ISSN 1548-5129.
  Detail

  KANICH Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Vliv onemocnění kůže. Report of Project No. COST 14013 - 2015 - Brno, 2016.
  Detail

 • 2015

  MRÁČEK Štěpán, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan, NOVOTNÝ Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. 3D Face Recognition Utilizing a Low-Cost Depth Sensor. 11th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2015). Ljubljana, 2015. ISBN 978-1-4799-6026-2.
  Detail

  STUCHLÍK Mikoláš, DRAHANSKÝ Martin, BLAHA Marek and SEPŠI Milan. Aplikace pro iOS na rozpoznání hematomu. Brno, 2015.
  Detail

  HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim, ODSTRČILÍK Jan and BOROVSKÝ Ján. Bimodal eye imaging system. In: Signal-Image Technology and Internet-Based Systems. Bangkok: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, pp. 572-575. ISBN 978-1-4673-9721-6.
  Detail

  KOLÁŘ Radim, SEMERÁD Lukáš, DRAHANSKÝ Martin, ODSTRČILÍK Jan, HÁJEK Josef and BOROVSKÝ Ján. Bimodal Eye Imaging System for Biometric and Medical Applications. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: University of Defence in Brno, 2015, pp. 83-95. ISBN 978-80-7231-997-8.
  Detail

  SEMERÁD Lukáš and DRAHANSKÝ Martin. Biometric entropy of retina. In: Proceedings of Information and Digital Technologies 2015. Žilina: University of Žilina, 2015, pp. 291-293. ISBN 978-1-4673-7185-8.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection, Recognition of Finger Veins, 3D Hand, Eye Iris and Retina, 3D Face and Thermo-Face. Brno, 2015.
  Detail

  SVOBODA Jan, BRONSTEIN Michael and DRAHANSKÝ Martin. Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera. In: Proceedings 2015 International Conference on Biometrics. Phuket: IEEE Biometric Council, 2015, pp. 452-457. ISBN 978-1-4799-7824-3.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr, ZBOŘIL František, HENZL Martin, ZBOŘIL František V., YIM Jaegeol and SHIM Kyubark. Cryptomodules in Wireless Networks using Biometric Authentication: Securing Nodes in Wireless Networks. Improving Information Security Practices through Computational Intelligence. Washington: IGI Global, 2015, pp. 198-227. ISBN 978-1-4666-9426-2.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim and MŇUK Tomáš. Elektronické zařízení pro snímání obrazu sítnice a duhovky oka. Česká a slovenská oftalmologie, vol. 71, no. 6, 2015, pp. 302-308. ISSN 1211-9059.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Experiments with fingers, finger fakes and finger and hand veins. Gjovik, 2015.
  Detail

  SPURNÝ Jan, KANICH Ondřej, DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal and SHINODA Koichi. New materials for spoofing touch-based fingerprint scanners. In: Proceedings of International Conference on Computer Application Technologies 2015. Matsue: IEEE Computer Society, 2015, pp. 207-211. ISBN 978-1-4673-8211-3.
  Detail

  YANUSHKEVICH Svetlana, EASTWOOD Shawn C., MANDERSON Travis L., SAMOIL Steven, DRAHANSKÝ Martin and SHMERKO Vlad. P. Taxonomy and Modeling of Impersonation in e-Border Authentication. In: Proceedings of EST 2015. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, 2015, pp. 1-6. ISBN 978-1-61208-427-5.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Úskalí biometrických systémů. Praha, 2015.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and KANICH Ondřej. Vulnerabilities of Biometric Systems. In: Security and Protection of Information 2015. Brno: University of Defence in Brno, 2015, pp. 53-60. ISBN 978-80-7231-997-8.
  Detail

 • 2014

  MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, KUPKOVÁ Karolína, DRAHANSKÝ Martin and DOLEŽEL Michal. 3D face recognition based on the hierarchical score-level fusion classifiers. In: Proceedings of Biometric and Surveillance Technology for Human and Activity Identification XI, Vol. 9075. Baltimore: SPIE - the international society for optics and photonics, 2014, pp. 1-12. ISBN 978-1-62841-012-9.
  Detail

  MRÁČEK Štěpán, DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim, PROVAZNÍK Ivo and VÁŇA Jan. 3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors. In: Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014). Darmstadt: GI - Group for computer science, 2014, pp. 195-202. ISBN 978-3-88579-624-4. ISSN 1617-5468.
  Detail

  HÁJEK Josef, DOLEŽEL Michal and DRAHANSKÝ Martin. Biometric device for retina and iris recognition in intelligent houses. In: Beiträge zum Usability Day XII Assistenztechnik für betreutes Wohnen. Dornbirn: University of Applied Sciences Vorarlberg, 2014, pp. 143-147. ISBN 978-3-89967-943-4.
  Detail

  EASTWOOD Shawn C., SHMERKO Vlad. P., YANUSHKEVICH Svetlana and DRAHANSKÝ Martin. Biometric Intelligence in Automated Border Control Applications: From Talking Faces to Talking Robots. In: Proceedings of IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics. Kitakyushu: IEEE Computer Society, 2014, pp. 763-768. ISBN 978-1-4799-4174-2.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometric Security Systems. Brno, 2014.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrické systémy v praxi. Dolní Morava, 2014.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection, Recognition of Finger Veins, 3D Hand, Eye Iris, Eye Retina and Thermo-Faces. Brno, 2014.
  Detail

  ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Construction of a Rescue Robot: Robotic Arm Module. Applied Mechanics and Materials, vol. 2014, no. 613, pp. 139-143. ISSN 1662-7482.
  Detail

  HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin and KOLÁŘ Radim. Experimental ophthalmic multimodal imaging system for iris and retina. In: Proceedings of IIAI 3rd International Conference on Advanced Applied Informatics. Kitakyushu: IEEE Computer Society, 2014, pp. 676-679. ISBN 978-1-4799-4174-2.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint recognition related topics. Tokyo, 2014.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Optical Characteristics of Fingers, Finger Fakes, Fingerprint Fakes and their Combination under LED Illumination with Various Wavelengths. Tokyo, 2014.
  Detail

 • 2013

  NAHHAS Ibrahim and DRAHANSKÝ Martin. Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, vol. 6, no. 3, 2013, pp. 129-137. ISSN 2005-4254.
  Detail

  SVOBODA Jan, KLUBAL Ondřej and DRAHANSKÝ Martin. Biometric Recognition of People by 3D Hand Geometry. In: Proceedings of 9th International Conference on Digital Technologies 2013. Žilina: IEEE Computer Society, 2013, pp. 173-177. ISBN 978-80-554-0682-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrics - Liveness Detection on Fingers, Finger Veins Recognition, 3D Hand Recognition and Thermo-Faces. Brno, 2013.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrie - Detekce živosti na prstech. Brno: Rotary Club Brno City - District 2240, 2013.
  Detail

  DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin and URBÁNEK Jaroslav. Einfluss von Hauterkrankungen auf den biometrischen Erkennungsprozess. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, vol. 2013, no. 06, pp. 358-362. ISSN 1614-0702.
  Detail

  HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin and DROZD Radek. Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation. Journal of Medical Research and Development, vol. 2, no. 3, 2013, pp. 55-59. ISSN 2303-9345.
  Detail

  POURSABERI Ahmad, VÁŇA Jan, MRÁČEK Štěpán, DVOŘÁK Radim, YANUSHKEVICH Svetlana, DRAHANSKÝ Martin, SHMERKO Vlad. P. and GAVRILOVA Marina L. Facial biometrics for situational awareness systems. IET Biometrics, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 35-47. ISSN 2047-4938.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, VÁŇA Jan, BŘEZINOVÁ Eva, YIM Jaegeol and SHIM Kyubark. New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers. BioMed Research International, vol. 2013, no. 9, pp. 1-11. ISSN 2314-6133.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr, ZBOŘIL František V., ZBOŘIL František, BARABAS Maroš and ANTAL Lukáš. Threats in Networks using Agent and Biometric Systems. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, vol. 5, no. 3, 2013, pp. 119-133. ISSN 2233-7849.
  Detail

 • 2012

  MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin and YANUSHKEVICH Svetlana. 3D and Thermo-face Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, pp. 31-58. ISBN 9789535108597.
  Detail

  DROZD Radek, HÁJEK Josef and DRAHANSKÝ Martin. An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations. In: Biometric Recognition. Lecture Notes in Computer Science. Guangzhou: Springer London, 2012, pp. 308-315. ISBN 978-3-642-35135-8. ISSN 0302-9743.
  Detail

  MALČÍK Dominik and DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Journal of Biomedicine and Biotechnology, vol. 2012, no. 1, pp. 1-8. ISSN 1110-7243.
  Detail

  MALČÍK Dominik and DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Advanced Science and Technology Letters, vol. 2012, no. 4, pp. 258-263. ISSN 2287-1233.
  Detail

  VÁŇA Jan, MRÁČEK Štěpán, YANUSHKEVICH Svetlana and DRAHANSKÝ Martin. Applying Fusion in Thermal Face Recognition. In: BIOSIG 2012. Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, vol. 11. Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2012, pp. 233-244. ISBN 978-3-88579-290-1. ISSN 1617-5468.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, HÁJEK Josef and VÁŇA Jan. BASCAN - Barrel Bore Scanner. Hammamet, 2012.
  Detail

  NAHHAS Ibrahim and DRAHANSKÝ Martin. Comparison of Fast Block Matching Algorithms for Motion Estimation. In: Proceedings of IMC2012. Hradec Králové: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, 2012, pp. 3139-3145. ISBN 978-80-905243-3-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Czech Republic: biometric passport update. Brussel, 2012.
  Detail

  DLUHOŠ Ondřej, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan and DRAHANSKÝ Martin. Hand Surface as Biometric Identifier. Advanced Science and Technology Letters, vol. 8, no. 7, 2012, pp. 351-356. ISSN 2287-1233.
  Detail

  DOLEŽEL Michal, DRAHANSKÝ Martin, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva and KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition. New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012, pp. 275-303. ISBN 9789535108597.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, DOLEŽEL Michal, URBÁNEK Jaroslav, BŘEZINOVÁ Eva and KIM Tae hoon. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. Journal of Biomedicine and Biotechnology, vol. 2012, no. 4, pp. 1-14. ISSN 1110-7243.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Latest Developments in Fingerprint Recognition Technologies. Firenze, 2012.
  Detail

  MALČÍK Dominik and DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing. Advanced Science and Technology Letters, vol. 2012, no. 7, pp. 80-85. ISSN 2287-1233.
  Detail

  HERMAN David, ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Object Tracking in Monochromatic Video Sequences Using Particle Filter. In: 7th Scientific International Conference - Enviromental Protection of Population. Brno: Karel Englis College Inc., 2012, pp. 120-128. ISBN 978-80-86710-57-0.
  Detail

  NOVOTNÝ Tomáš, HÁJEK Josef, MARVAN Aleš and DRAHANSKÝ Martin. Radar Technologies for Searching of Human Bodies. Hammamet, 2012.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, HÁJEK Josef, MARVAN Aleš and NOVOTNÝ Tomáš. Robot for search of human beings in incrushes and avalanches. Hammamet, 2012.
  Detail

  ZBOŘIL František, DRAHANSKÝ Martin, HANÁČEK Petr and HORÁČEK Jan. Security in Wireless Sensor Networks with Mobile Codes. Threats, Countermeasures, and Advances in Applied Information Security. Hershey: IGI Global, 2012, pp. 411-425. ISBN 978-1-4666-0978-5.
  Detail

  MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, YANUSHKEVICH Svetlana, DRAHANSKÝ Martin and DVOŘÁK Radim. Thermal Face Recognition - Fusion of common used methods. In: Proceedings of the Emerging Security Technologies (EST 2012). Lisabon: IEEE Computer Society, 2012, pp. 1-4. ISBN 978-0-7695-4791-6.
  Detail

  PROCHÁZKA Boris, DRAHANSKÝ Martin and HANÁČEK Petr. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In: IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: University of Hradec Kralove, 2012, p. 6. ISBN 978-80-7435-185-3.
  Detail

  NOVOTNÝ Tomáš, MARVAN Aleš, HÁJEK Josef and DRAHANSKÝ Martin. Vestavěný Linux pro inteligentní dům. In: Sborník příspěvků z 41. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Czech Open Systems User's Group, 2012, pp. 15-30. ISBN 978-80-86583-24-2.
  Detail

  URBÁNEK Jaroslav, DOLEŽEL Michal and DRAHANSKÝ Martin. Změny papilárních linií u kožních onemocnění. Dermatologie pro praxi, vol. 6, no. 2, 2012. ISSN 1802-2960.
  Detail

 • 2011

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrické systémy. Brno: Rotary Club Brno City - District 2240, 2011.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and DOLEŽEL Michal et al. Biometrie. Brno: Computer Press, s.r.o, 2011. ISBN 978-80-254-8979-6.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and BALITANAS Maricel. Cipher for Internet-based Supervisory Control and Data Acquisition Architecture. Journal of Security Engineering, vol. 8, no. 3, 2011, pp. 337-348. ISSN 1738-7531.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology - Related Topics. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8443-3007-6.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology: Liveness Detection, Image Quality and Skin Diseases. Masaryk University, Brno, 2011.
  Detail

  PROCHÁZKA Boris, VOJNAR Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Hijacking the Linux Kernel. In: Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers. OASIcs proceedengs from MEMICS'10 papers, vol. 16. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011, pp. 85-92. ISBN 978-3-939897-22-4. ISSN 2190-6807.
  Detail

  NAHHAS Ibrahim and DRAHANSKÝ Martin. Human Detection and Motion Tracking. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 04, Brno, 2011.
  Detail

  DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin and VÁŇA Jan. Human Recognition by 3D Hand Geometry. In: Proceedings of Security and Protection of Information 2011. Brno: University of Defence in Brno, 2011, pp. 169-177. ISBN 978-80-7231-777-6.
  Detail

  MRÁČEK Štěpán, BUSCH Christoph, DVOŘÁK Radim and DRAHANSKÝ Martin. Inspired by Bertillon - Recognition Based on Anatomical Features from 3D Face Scans. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Security and Communication Networks. Gjovik: Gjovik University College, 2011, pp. 53-58. ISBN 978-82-91313-67-2.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Liveness Detection in Biometrics. Advanced Biometric Technologies. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2011, pp. 179-198. ISBN 978-953-307-487-0.
  Detail

  MALČÍK Dominik and DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of Chips. In: Security Technology. Communications in Computer and Information Science. Jeju, Jeju Island: Springer Verlag, 2011, pp. 113-122. ISBN 978-3-642-27188-5.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim and VÁŇA Jan. Personenerkennung mittels 3D Handgeometrie. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, vol. 2011, no. 3, pp. 169-174. ISSN 1614-0702.
  Detail

  KUBÁT David and DRAHANSKÝ Martin. RF Touch for Wireless Control of Intelligent Houses. In: Ubiquitous Computing and Multimedia Applications: Second International Conference, UCMA 2011. Part I, CCIS 150. Berlin: Springer Verlag, 2011, pp. 206-210. ISBN 978-3-642-20974-1.
  Detail

  ZBOŘIL František, HANÁČEK Petr, ŽÁK Jakub, HORÁČEK Jan, DRAHANSKÝ Martin, HÁJEK Josef and MARVAN Aleš. Studie využití autentizačně - bezpečnostních technologií pro automatizaci a zlepšení efektivity vybraných procesů sledování stavu a pohybu majetku a osob ve firmě nebo instituci. Brno: Siemens Industry Software, s.r.o., 2011.
  Detail

  VÁŇA Jan, DRAHANSKÝ Martin and DVOŘÁK Radim. Thermal Face Recognition - Matching Algorithms Performance. In: Proceedings of the Conference Security and Protection of Information 2011. Brno: University of Defence in Brno, 2011, pp. 140-149. ISBN 978-80-7231-777-6.
  Detail

  KUBÁT David and DRAHANSKÝ Martin. Wireless Control of Intelligent Houses. International Journal of Control and Automation, vol. 4, no. 3, 2011, pp. 123-126. ISSN 2005-4297.
  Detail

 • 2010

  LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. A New Method of Finger Veins Detection. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, vol. 2009, no. 4, 2010, pp. 11-15. ISSN 1976-118X.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and HANÁČEK Petr. Accelerometer Based Digital Video Stabilization for General Security Surveillance Systems. International Journal of Security and Its Applications, vol. 2010, no. 1, pp. 1-10. ISSN 1738-9976.
  Detail

  HANÁČEK Petr and DRAHANSKÝ Martin. Analyse sicherer Hardwarelösungen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, vol. 2010, no. 11, pp. 766-770. ISSN 1614-0702.
  Detail

  HANÁČEK Petr, DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Angriffe auf sichere Hardwarelösungen. Die Datenschleuder, vol. 2010, no. 94, pp. 12-14. ISSN 0930-1054.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometric Cryptography Based on Fingerprints. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010. ISBN 978-3-8383-6361-5.
  Detail

  BŘEZINOVÁ Eva, DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Dermatologic Diseases and Fingerprint Recognition. In: Database Theory and Application, Bio-Science and Bio-Technology 2010. Communications in Computer and Information Science. Berlín: Springer Verlag, 2010, pp. 251-257. ISBN 978-3-642-17621-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, ORSÁG Filip and LODROVÁ Dana. Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely. Kriminalistika, vol. 43, no. 3, 2010, pp. 196-206. ISSN 1210-9150.
  Detail

  DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph and DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Area Detection in Fingerprint Images Based on Enhanced Gabor Filtering. In: Bio-Science and Bio-Technology 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, pp. 234-240. ISBN 978-3-642-17622-7.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, LODROVÁ Dana and ORSÁG Filip. Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, vol. 3, no. 4, 2010, pp. 11-22. ISSN 1976-118X.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology: Liveness Detection, Image Quality and Skin Diseases. Brno, 2010.
  Detail

  PROCHÁZKA Boris, VOJNAR Tomáš and DRAHANSKÝ Martin. Hijacking the Linux Kernel. In: MEMICS 2010 - Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2010, pp. 143-150. ISBN 978-80-87342-10-7.
  Detail

  ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Image stabilization and object tracking in a video-stream. In: World and homeland security. Brno: University of Defence in Brno, 2010, pp. 432-439. ISBN 978-80-7231-728-8.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and BALITANAS Maricel. Incentive Approach to The Active Network Privacy Threats and Vulnerabilities. Journal of Security Engineering, vol. 7, no. 6, 2010, pp. 585-598. ISSN 1738-7531.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Intelligent Houses - Secure Wireless Sensor Networks. Daejeon, 2010.
  Detail

  LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Method for Finger Veins Detection. In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, 2010, pp. 240-243. ISBN 978-80-214-4105-7.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and LODROVÁ Dana. New Experiments with Optical Liveness Testing Methods. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, vol. 1, no. 4, 2010, pp. 301-309. ISSN 2073-4212.
  Detail

  DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Object Surface Reconstruction from One Camera System. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, vol. 5, no. 2, 2010, pp. 27-38. ISSN 1975-0080.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and SEMERÁK Vojtěch. Recognition of Hits in a Target. In: Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, pp. 30-34. ISBN 978-3-642-17640-1.
  Detail

  DVOŘÁK Radim, LODROVÁ Dana, DITTRICH Petr, VÁŇA Jan and DRAHANSKÝ Martin. Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces. In: World and homeland security. Brno: University of Defence in Brno, 2010, pp. 143-152. ISBN 978-80-7231-728-8.
  Detail

  HERMAN David, NAJVÁREK Jan, ONDRÁČEK Tomáš, ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Robot pro Robotour 2010. In: Proceedings of the 5th Robotour Workshop. Bratislava, 2010, pp. 33-37.
  Detail

  MARVAN Aleš, HÁJEK Josef, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim and DRAHANSKÝ Martin. Scanning and Measuring Device for Diagnostic of Barrel Bore. In: Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, pp. 24-29. ISBN 978-3-642-17640-1.
  Detail

  DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph and DRAHANSKÝ Martin. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, vol. 2010, no. 3, pp. 39-50. ISSN 1976-118X.
  Detail

  JANKOVÝCH Róbert, ŠKVAREK Jozef, DRAHANSKÝ Martin, HÁJEK Josef, MARVAN Aleš and VÁŇA Jan. Snímací a měřící zařízení pro diagnostiku vývrtu hlavní. In: Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2010. Bratislava: University of Defence in Brno, 2010, pp. 11-20. ISBN 978-80-8075-454-9.
  Detail

 • 2009

  LODROVÁ Dana, DVOŘÁK Radim, DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. A New Approach for Veins Detection. In: Proceedings of Internation Conference BSBT 2009. Communications in Computer and Information Science 57. Berlin: Springer Verlag, 2009, pp. 76-80. ISBN 978-3-642-10615-6.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and HANÁČEK Petr. Accelerometer Based Digital Video Stabilization for Security Surveillance Systems. In: Proceedings of International Conference SecTech 2009. Communications in Computer and Information Science 58. Berlin: Springer Verlag, 2009, pp. 225-233. ISBN 978-3-642-10846-4.
  Detail

  PECHO Peter, ZBOŘIL František, DRAHANSKÝ Martin and HANÁČEK Petr. Agent Platform for Wireless Sensor Network with Support for Cryptographic Protocols. Journal of Universal Computer Science, vol. 15, no. 6, 2009, pp. 992-1006. ISSN 0948-6968.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, ORSÁG Filip and LODROVÁ Dana. Classification of Skin Diseases and Their Impact on Fingerprint Recognition. In: Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Society for Informatics, 2009, pp. 173-176. ISBN 978-3-88579-249-9.
  Detail

  MAREŠOVÁ Marcela and DRAHANSKÝ Martin. Collection of Different Face Gestures and Realization of Experiments. International Journal of Software Engineering and Its Applications, vol. 3, no. 2, 2009, pp. 63-67. ISSN 1738-9984.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 19795-4 Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 4: Testování výkonnosti interoperability. Praha, 2009.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, LODROVÁ Dana, ORSÁG Filip and BŘEZINOVÁ Eva. Detekce živosti prstů. DSM Data Security Management, vol. 13, no. 2, 2009, pp. 22-26. ISSN 1211-8737.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Digital Image Stabilization in a Video-Stream. In: Proceedings of VISAPP 2009. Lisboa: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2009, pp. 621-625. ISBN 978-989-8111-74-6.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Experiments with Fingerprint Image Quality. In: Proceedings of BLISS 2009. Edinburgh: IEEE Computer Society, 2009, pp. 13-17. ISBN 978-0-7695-3754-2.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and LODROVÁ Dana. Experiments with Optical Liveness Testing Method. In: Proceedings of IIH-MSP 2009. Kyoto: IEEE Computer Society, 2009, pp. 123-128. ISBN 978-0-7695-3762-7.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition Technology: Image Quality, Skin Diseases and Liveness Detection. Brno, 2009.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, MARVAN Aleš, HOLENDA Stanislav and POPELA Robert. Flight Data Wireless Digital Acquisition System. Letecký zpravodaj, vol. 2008, no. 2, 2009, pp. 15-17. ISSN 1211-877X.
  Detail

  LODROVÁ Dana and DRAHANSKÝ Martin. New Liveness Detection Method Based on Causation of Optical Changes. In: Proceedings of IWSCN2009. Trondheim: IEEE Computer Society, 2009, pp. 25-29. ISBN 978-82-997105-1-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim and ORSÁG Filip. Object Surface Reconstruction from One Camera System. In: Future Generation Information Technology. Lecture Notes in Computer Science, vol. 5899. Berlin: Springer Verlag, 2009, pp. 87-94. ISBN 978-3-642-10508-1.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Real-time video stabilisation. International Journal of Autonomic Computing, vol. 2009, no. 2, pp. 202-210. ISSN 1741-8569.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Realization of Experiments with Image Quality of Fingerprints. International Journal of Advanced Science and Technology, vol. 6, no. 5, 2009, pp. 71-79. ISSN 2005-4238.
  Detail

  MARVAN Aleš, DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Robot for Minisumo. In: The 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, 2009. Porto: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, pp. 2332-2335. ISBN 978-1-4244-4648-3.
  Detail

  PECHO Peter, NAGY Jan, HANÁČEK Petr and DRAHANSKÝ Martin. Secure Collection Tree Protocol for Tamper-Resistant Wireless Sensors. In: Proceedings of International Conference SecTech 2009. Communications in Computer and Information Science 58. Berlin: Springer Verlag, 2009, pp. 217-224. ISBN 978-3-642-10846-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and HANÁČEK Petr. Securing of Communication in GSM Networks. In: Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Lambert Academic Publishing, 2009, pp. 30-36. ISBN 978-3-8383-5346-3.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, POPELA Robert, MARVAN Aleš, ZIKMUND Pavel and HOLENDA Stanislav. SEDAQ - Ústředna pro sběr dat ze senzorů v UAV. In: Sborník příspěvků 9. mezinárodní vědecké konference MDS-PSL 2009. Brno: University of Defence in Brno, 2009, pp. 28-31. ISBN 978-80-7231-670-0.
  Detail

  LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph, TABASSI Elham, KRODEL Wolfgang and DRAHANSKÝ Martin. Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data. In: Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Society for Informatics, 2009, pp. 31-42. ISBN 978-3-88579-249-9.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, OUJEZDSKÝ Tomáš and ORSÁG Filip. Shooting Emplacement with Wireless Control. In: Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Science & Engineering Research Support Center, 2009, pp. 21-23.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and LODROVÁ Dana. Televizní pořad na PublicTV - Výzkum v oblasti bezpečnosti. Brno, 2009, p. 1.
  Detail

 • 2008

  DRAHANSKÝ Martin. A Study on Novel Tool to Retort P2P Security Issues. Journal of Security Engineering, vol. 5, no. 2, 2008, pp. 133-140. ISSN 1738-7531.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. A Study on the Security Vulnerabilities in Control Systems, Critical Infrastructure Systems and SCADA. Journal of Security Engineering, vol. 5, no. 6, 2008, pp. 509-516. ISSN 1738-7531.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometric Systems - Testing of Image Quality in Fingerprints and Liveness Detection. Brno, 2008.
  Detail

  BOUŠKA Petr and DRAHANSKÝ Martin. Communication Security for GSM. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2008, pp. 208-214. ISBN 978-80-8086-092-9.
  Detail

  BOUŠKA Petr and DRAHANSKÝ Martin. Communication Security in GSM Networks. In: Proceedings of SecTech 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008, pp. 248-251. ISBN 978-0-7695-3486-2.
  Detail

  MAREŠOVÁ Marcela and DRAHANSKÝ Martin. Creation of the Database with Different Face Gestures and Realization of Experiments. In: Proceedings of ASEA 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008, pp. 258-260. ISBN 978-0-7695-3432-9.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 19795-2 Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 2: Metodologie testování pro hodnocení technologie a scénáře. Praha, 2008.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. ČSN ISO/IEC 19795-3 Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik - Část 3: Modalitně specifické testování. Praha, 2008.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Experiments with Skin Resistance and Temperature for Liveness Detection. In: Proceedings of the Fourth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, pp. 1075-1079. ISBN 978-0-7695-3278-3.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, MARVAN Aleš, POPELA Robert and HOLENDA Stanislav. Flight Data Wireless Digital Acquisition System. In: Proceedings of the RRDPAE2008. Brno: Brno University of Technology, 2008, pp. 1-5. ISSN 1425-2104.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Lebenderkennung am Finger. Berlín, 2008.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and LODROVÁ Dana. Liveness Detection for Biometric Systems Based on Papillary Lines. In: Proceedings of Information Security and Assurance, 2008. Busan: IEEE Computer Society, 2008, pp. 439-444. ISBN 978-0-7695-3126-7.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and LODROVÁ Dana. Liveness Detection for Biometric Systems Based on Papillary Lines. International Journal of Security and Its Applications, vol. 2, no. 4, 2008, pp. 29-37. ISSN 1738-9976.
  Detail

  LODROVÁ Dana and DRAHANSKÝ Martin. Methods of Liveness Testing By Fingers. In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM, 2008, pp. 1-7. ISBN 978-80-214-3612-1. ISSN 1211-412X.
  Detail

  LUPÍNEK Dalibor and DRAHANSKÝ Martin. Motion Capture for 3D Databases. In: Proceedings of SIGMAP 2008. Porto: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008, pp. 99-104. ISBN 978-989-8111-60-9.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and LODROVÁ Dana. Optical Principle for Liveness Detection. Alghero, 2008.
  Detail

  DVOŘÁK Radim and DRAHANSKÝ Martin. Physically Based Real-Time Terrain Deformations: Extensions. In: Proceedings of 18th International Conference on Computer Graphics and Vision. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2008, pp. 74-78. ISBN 978-5-9556-0112-0.
  Detail

  LISONĚK David and DRAHANSKÝ Martin. SMS Encryption for Mobile Communication. In: Proceedings of SecTech 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008, pp. 198-200. ISBN 978-0-7695-3486-2.
  Detail

  MARTINSKÝ Ondrej, ZBOŘIL František and DRAHANSKÝ Martin. Software Image Stabilization in a Fixed Point Arithmetic. In: 1st IEEE ICADIWT. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB-TU Ostrava, 2008, p. 6. ISBN 978-1-4244-2624-9.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and LODROVÁ Dana. Technické hodnocení biometrických systémů. Brno: Czech National Security Agency, 2008.
  Detail

 • 2007

  DRAHANSKÝ Martin. Identita v nás ukrytá (detailní rozbor biometrických systémů). CONNECT!, vol. 2007, no. 4, pp. 24-25. ISSN 1211-3085.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and VAŠÍČEK Zdeněk. Image stabilization in a video-stream. IDET 2007, Brno: EVPU Defence, s.r.o., 2007.
  Detail

  ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Institut für Intelligente Systeme. Informatik Spektrum, vol. 30, no. 2, 2007, p. 1. ISSN 0170-6012.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Methods for Quality Determination of Papillary Lines in Fingerprints. Gaithersburg, 2007.
  Detail

  ORSÁG Filip and DRAHANSKÝ Martin. Präsentation der Forschungsgruppe Biometrie und BUSLab. Darmstadt, 2007.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Přehled biometrických systémů a testování jejich spolehlivosti. Praha, 2007.
  Detail

  DVOŘÁK Radim and DRAHANSKÝ Martin. Real-Time Terrain Deformations. In: Proceedings of the Fourth International Conference on Image and Graphics. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, pp. 1020-1025. ISBN 0-7695-2929-1.
  Detail

  KNĚŽÍK Jan and DRAHANSKÝ Martin. Simple EEG Driven Mouse Cursor Movement. In: Computer Recognition Systems 2. Advances in Soft Computing, vol. 45. Wroclaw: Springer Verlag, 2007, pp. 1-5. ISBN 978-3-540-75174-8.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Sinusoidal Shape of a Papillary Line Crosscut. In: 2007 ECSIC Symposium on Bio-Inspired Learning, And Intelligent Systems for Security. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007, pp. 19-21. ISBN 978-0-7695-2919-6.
  Detail

  POLÁŠKOVÁ Markéta and DRAHANSKÝ Martin. Technické hodnocení biometrických systémů. Brno, 2007, pp. 1-1.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Testen der Qualität von Fingerabdruckbildern. Berlín, 2007.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Testování kvality snímků otisků prstů. In: Datakon 2007. Brno: Masaryk University, 2007, pp. 161-168. ISBN 978-80-7355-076-9.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and MALINKA Kamil. Testování snímačů firmy Suprema. Brno: Digitus s.r.o., 2007.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and NEZHYBA Ondřej. Testy obrazové kvality snímačů otisků prstů Suprema. Crypto-world, vol. 9, no. 11, 2007, pp. 6-11. ISSN 1801-2140.
  Detail

 • 2006

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Biometrische kryptograpfische Schlüssel. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, vol. 2006, no. 8, pp. 501-505. ISSN 1614-0702.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, FUNK Wolfgang and NÖTZEL Ralf. Liveness Detection based on Fine Movements of the Fingertip Surface. In: IEEE - The West Point Workshop. West Point, New York, 2006, pp. 42-47. ISBN 1-4244-0130-5.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Směrnice a standardy v biometrii. DSM Data Security Management, vol. 2006, no. 4, pp. 26-29. ISSN 1211-8737.
  Detail

 • 2005

  DRAHANSKÝ Martin. Biometric Security Systems - Fingerprint Recognition Technology. Brno: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM, 2005. ISBN 80-214-2969-0.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Biometrische Sicherheitssysteme - Fingerabdrucktechnologie. In: MTK'05. Remagen, 2005, pp. 1-25.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Concept of Biometric Security System. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2005, pp. 200-204. ISBN 80-214-2890-2.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Improving the Accuracy of a Hydraulic Forging Press using a Real Time Model. Hradec nad Moravicí, 2005.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Může biometrie sloužit ke kryptografii?. Crypto-world, vol. 7, no. 11, 2005, pp. 13-18. ISSN 1801-2140.
  Detail

 • 2004

  ARNOLD Michael, BUSCH Christoph, DRAHANSKÝ Martin, IHMOR Heinrich, REINEFELD Tom and ZWIESELE Alexander. BioFinger - Evaluierung biometrischer Systeme (Fingerabdrucktechnologien). Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2004.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Biometric Security Systems: Robustness of the Fingerprint and Speech Technologies. In: BT 2004 - International Workshop on Biometric Technologies. Calgary, 2004, pp. 99-103.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and SMOLÍK Luděk. Biometrické certifikáty. DSM Data Security Management, vol. 8, no. 5, 2004, pp. 20-22. ISSN 1211-8737.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and ZBOŘIL František V. Biometrics in Security Applications. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava, 2004, pp. 201-206. ISBN 80-85988-98-4.
  Detail

  BONFIG Karl Walter and DRAHANSKÝ Martin. Biometrie. Sensorpraxis, Band 5. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004. ISBN 3-933609-02-X.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and NÖTZEL Ralf. Ein einfaches Verfahren zur Parameteridentifikation am Beispiel einer Freiformschmiedepresse. Sensoren, Signale, Systeme, Band 5. Messen, Prüfen, Automatisieren. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004, pp. 71-82. ISBN 3-933609-19-4.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and SMOLÍK Luděk. Entropic Numbers from the Fingerprint. In: Entropic Numbers from the Fingerprint. Londýn: The Royal Statistical Society, 2004, pp. 1-20.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Multibiometric Systems. In: Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004, pp. 1-5. ISBN 80-214-2635-7.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Nutzung biometrischer Daten zur Gewinnung personenbezogener kryptographischer Schlüssel. In: BIOSIG 2004. Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2004, pp. 1-30. ISBN 3-88579-360-1.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and NÖTZEL Ralf. Sensoren zur Fingerabdruckerkennung. Sensoren, Signale, Systeme. Messen, Prüfen, Automatisieren, Band 5. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004, pp. 49-60. ISBN 3-933609-19-4.
  Detail

 • 2003

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and SMOLÍK Luděk. Biometric Security Systems. In: Sborník Mikulášské kryptobesídky 2003. Praha: ECOM-MONITOR, 2003, pp. 1-10. ISBN 80-903083-3-3.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Biometric Security Systems: Fingerprint and Speech Technology. In: Proceedings of the 1st Indian International Conference on Artificial Intelligence. Tallahassee: Indian International Conference of Artificial Intelligence, 2003, pp. 703-711. ISBN 0-9727412-0-8.
  Detail

  ARNOLD Michael, BUSCH Christoph and DRAHANSKÝ Martin. Comparative Study on Fingerprint Recognition Systems - Project BioFinger. In: Proceedings BIOSIG 2003: Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2003, pp. 33-38. ISBN 3-88579-360-1.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip and SMOLÍK Luděk. Entwurf eines biometrischen Sicherheitssystems. Bonn: The Office for Security in the Information Technology, 2003.
  Detail

 • 2002

  DRAHANSKÝ Martin. Evaluierung biometrischer Systeme - Fingerabdrucktechnologie. Siegen, 2002.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint recognition. In: 16-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2002. Brno: Masaryk University, 2002, pp. 301-303. ISBN 80-214-2120-7.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Fingerprint Recognition and Smart Cards. In: Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002, pp. 436-440. ISBN 80-214-2116-9.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and ORSÁG Filip. Fingerprints and Speech Recognition as parts of the biometry. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02. Ostrava, 2002, pp. 177-183. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

 • 2001

  DRAHANSKÝ Martin and SMOLÍK Luděk. Biometrie a čipové karty. DSM Data Security Management, vol. 5, no. 6, 2001, pp. 14-17. ISSN 1211-8737.
  Detail

  SMOLÍK Luděk and DRAHANSKÝ Martin. Exploitation of chip cards and human biometric attributes. In: IDET - Security and Protection of Information 2001 (CATE). -. Brno, 2001, pp. 265-272.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Extrakce relevantní informace z otisku prstu. In: Sborník prací studentů a doktorandů 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001, pp. 256-258. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

 • 2000

  DRAHANSKÝ Martin. Architektura procesorů Intel. Brno, 2000.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin. Rozpoznávání otisků prstů. In: Sborník prací studentů a doktorandů 2000. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2000, pp. 168-170. ISBN 80-7204-155-X.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin and VAŇOUS Petr. Využití elektronického podpisu v automatizovaném řízení. Brno, 2000.
  Detail

Back to top