Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Právník

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail drahanska@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1203
Místnost Právník C132
Nahoru