Ing.

Martin Heckel

Ph.D.

[photo]

Kontakt

Ústav informačních systémů

UIFS FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Nahoru