Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Dana Lodrová

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Nahoru