Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Ekonomické oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail hrabcova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1142
Místnost F203 Ekonomické oddělení
Nahoru