Ing.

Kamil Dudka

[photo]

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Externí doktorand

Bývalý zaměstnanec

Jabber

xdudka00@jabber.ru

Nahoru