Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Radim Dvořák

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Nahoru