Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Dipl.-Ing.

Mirko Hannemann

Kontakt

Ústav počítačové grafiky a multimédií

UPGM FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Nahoru