Ing.

Peter Jurnečka

[photo]

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Externí doktorand

Bývalý zaměstnanec

Nahoru