Ing.

Jan Kaštil

[photo]

Kontakt

Ústav počítačových systémů

UPSY FIT VUT

Externí doktorand

Bývalý zaměstnanec

Nahoru