Ing.

Jan Kaštil

[photo]

Publikace

 • 2016

  KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk, LOJDA Jakub a KAŠTIL Jan. Comparison of FPNNs Approximation Capabilities. In: Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016. Limassol: Johannes Kepler University Linz, 2016, s. 1-2. ISBN 978-3-902457-46-2.
  Detail

 • 2015

  KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a KAŠTIL Jan. Fault Tolerant Field Programmable Neural Networks. In: 1st IEEE Nordic Circuits and Systems (NORCAS) Conference. Oslo: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-4. ISBN 978-1-4673-6575-8.
  Detail

  KRČMA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Mapping trained neural networks to FPNNs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, s. 157-160. ISBN 978-1-4799-6779-7.
  Detail

 • 2014

  MATUŠOVÁ Lucie, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Automatic Construction of On-line Checking Circuits Based on Finite Automata. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, s. 326-332. ISBN 978-0-7695-5074-9.
  Detail

 • 2013

  SZURMAN Karel, KAŠTIL Jan, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerant CAN Bus Control System Implemented into FPGA. In: IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013. Karlovy Vary: IEEE Computer Society, 2013, s. 289-292. ISBN 978-1-4673-1185-4.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan, KOTÁSEK Zdeněk a MIČULKA Lukáš. Fault Tolerant System Design and SEU Injection Based Testing. Microprocessors and Microsystems, roč. 2013, č. 37, s. 155-173. ISSN 0141-9331.
  Detail

  KAŠTIL Jan, KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Hardware Architecture for the Fast Pattern Matching. In: 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Brno: IEEE Computer Society, 2013, s. 120-123. ISBN 978-1-4673-6133-0.
  Detail

 • 2012

  KAŠTIL Jan, STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Dependability Analysis of Fault Tolerant Systems Based on Partial Dynamic Reconfiguration Implemented into FPGA. In: 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Cesme-Izmir: IEEE Computer Society, 2012, s. 250-257. ISBN 978-0-7695-4798-5.
  Detail

  KAŠTIL Jan. Detection of pornographic texts in the multilingual web pages. In: online conference proceedings. Jaroslavl, 2012, s. 1-12.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. FPGA-based Fault Tolerant Architectures and Their Dependability Analysis. In: MEMICS'12 -- 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2012, s. 1-1.
  Detail

  KAŠTIL Jan, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Increasing Reliability of FPGA Design via Partial Reconfiguration. In: The First Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN'12). Annecy: Politecnico di Milano, 2012, s. 1-4.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Reliability Analysis of FPGA-based Fault Tolerant Systems. In: CSE'2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 146-153. ISBN 978-80-8143-049-7.
  Detail

  KAŠTIL Jan, KOŘENEK Jan, KOŠAŘ Vlastimil, PUŠ Viktor a TOBOLA Jiří. Netbench: Framework for Evaluation of Packet Processing Algorithms. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
  Detail

  STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Test Platform for Fault Tolerant Systems Design Qualities Verification. In: 15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 336-341. ISBN 978-1-4673-1185-4.
  Detail

  ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Verification of Fault-tolerant Methodologies for FPGA Systems. In: The First Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN'12). Annecy: Politecnico di Milano, 2012, s. 55-58.
  Detail

 • 2011

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan, NOVOTNÝ Jaroslav a KOTÁSEK Zdeněk. Advanced Fault Tolerant Bus for Multicore System Implemented in FPGA. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 397-398. ISBN 978-1-4244-9753-9.
  Detail

  PUŠ Viktor, TOBOLA Jiří, KAŠTIL Jan, KOŠAŘ Vlastimil a KOŘENEK Jan. Netbench - the Framework for Evaluation of Packet Processing Algorithms. In: Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011, s. 95-96. ISBN 978-0-7695-4521-9.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. SEU Simulation Framework for Xilinx FPGA: First Step Towards Testing Fault Tolerant Systems. In: 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: IEEE Computer Society, 2011, s. 223-230. ISBN 978-0-7695-4494-6.
  Detail

  KOŘENEK Jan, KORČEK Pavol a KAŠTIL Jan. Sondy pro monitorování provozu. FIT-TR-2011-09, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
  Detail

  KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů. In: Počítačové architektury a diagnostika. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 163-168. ISBN 978-80-227-3552-0.
  Detail

 • 2010

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerant Structure for SRAM-based FPGA via Partial Dynamic Reconfiguration. In: 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010, s. 365-372. ISBN 978-0-7695-4171-6.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Fault Tolerant Designs Based on FPGA. In: NORCHIP 2010. Tampere: IEEE Computer Society, 2010, s. 1-4. ISBN 978-1-4244-8971-8.
  Detail

  KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Hardware Accelerated Pattern Matching Based on Deterministic Finite Automata with Perfect Hashing. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 149-152. ISBN 978-1-4244-6610-8.
  Detail

  KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. High Speed Pattern Matching Algorithm Based on Deterministic Finite Automata with Faulty Transition Table. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA. In: International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 186-193. ISBN 978-80-8086-164-3.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Modern Fault Tolerant Architectures Based on Partial Dynamic Reconfiguration in FPGAs. In: Proceedings of the 2010 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Wien: IEEE Computer Society, 2010, s. 173-176. ISBN 978-1-4244-6610-8.
  Detail

  KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 109-114. ISBN 978-80-214-4140-8.
  Detail

 • 2009

  KAŠTIL Jan, KOŘENEK Jan a LENGÁL Ondřej. Methodology for Fast Pattern Matching by Deterministic Finite Automaton with Perfect Hashing. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 823-289. ISBN 978-0-7695-3782-5.
  Detail

  KAŠTIL Jan. Vyhledávání regulárních výrazů ve vysokorychlostním síťovém provozu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 89-94. ISBN 978-80-7318-847-4.
  Detail

 • 2008

  KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Deterministic Finite Automaton with Perfect Hashing for Fast Pattern Matching. In: Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technische Universität Wien, 2008, s. 103-104. ISBN 978-3-200-01612-5.
  Detail

  KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Deterministický konečný automat pro vyhledání vzorů ve vysokorychlostních sítích. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 227-229. ISBN 978-80-214-3615-2.
  Detail

Nahoru