Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Aleš Marvan

Projekty

 • 2014

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-11, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Návrh a vývoj nového prototypu vestavěného systému s OS Linux pro hlavní řídicí jednotku inteligentní elektroinstalace iNELS, ELKO, 2013-2014, ukončen, zahájení: 2013-07-08, ukončení: 2014-08-10
  Detail

 • 2012

  VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED3.1.00/13.0271, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2015-06-30
  Detail

 • 2011

  Inovační voucher JIC - TBS Deutschland AG, JIC, JIC-InVo-TBS-2011, 2011, ukončen, zahájení: 2011-07-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  SPAce exploration Research for Throatable Advanced eNgine (SPARTAN), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 7E11027, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-02-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

 • 2010

  Robot pro hledání osob v závalech a lavinách, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102014024, 2010-2014, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2014-07-31
  Detail

  Využití autentizačně - bezpečnostních technologií pro automatizaci a zlepšení efektivity vybraných procesů sledování stavu a pohybu majetku a osob ve firmě nebo instituci, JIC, JIC-InVo-Siemens-2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-09-30
  Detail

 • 2009

  Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H083, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Multimediální a bezdrátová nádstavba inteligentního systému elektroinstalace INELS, MPO ČR - TIP, FR-TI1/392, 2009-2011, ukončen, zahájení: 2009-03-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

 • 2008

  Měřicí ústředna pro UAV [SEDAQ], FSI VUT, 1M0501-P2, 2008, ukončen, zahájení: 2008-07-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

Nahoru