Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Alexander Páldy

Publikace

  • 2014

    BEHÚŇ Kamil, HEROUT Adam a PÁLDY Alexander. Kinect-Supported Dataset Creation for Human Pose Estimation. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2014, s. 88-95. ISBN 978-80-223-3601-7.
    Detail

Nahoru