Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Mgr. Bc.

Hana Pluháčková


ipluhackova@fit.vut.cz

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail ipluhackova@fit.vut.cz
Nahoru