Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Schmidt Marek

Projekty

  • 2010

    Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
    Detail

  • 2008

    Knowledge in a Wiki, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08040, 2008-2011, ukončen, zahájení: 2008-03-01, ukončení: 2011-02-28
    Detail

Nahoru