Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav počítačové grafiky a multimédií

UPGM FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail iskacel@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1275
Místnost Pracovna doktorandů L207
ORCID iD 0000-0003-1264-8114
Scopus Author ID 56411818900
Nahoru