Ing.

Tomáš Smetka

[photo]

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Nahoru