Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Petra Snášelová

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Externí doktorand

Bývalý zaměstnanec

Nahoru