Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Jan Váňa

[photo]

Projekty

 • 2014

  Spolehlivost a bezpečnost v IT, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2486, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-11, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Návrh a otestování algoritmu pro detekci živosti, TBS_CZ, 08072013-01, 2013, ukončen, zahájení: 2013-07-08, ukončení: 2013-08-10
  Detail

 • 2012

  Intelligent assistance systems: multisensor processing and reliability analysis, NATO, CBP.EAP.CLG 984, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Inovační voucher JIC - TBS Deutschland AG, JIC, JIC-InVo-TBS-2011, 2011, ukončen, zahájení: 2011-07-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Rámec pro zvýšení úrovně projektů v předmětu Biometrické systémy, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2049/2011/G1, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

 • 2010

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  Robot pro hledání osob v závalech a lavinách, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102014024, 2010-2014, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2014-07-31
  Detail

 • 2009

  Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H083, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

Nahoru