Ing.

Michal Wiglasz

[photo]

Kontakt

Ústav počítačových systémů

UPSY FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Researcher ID 3183434
ORCID iD 0000-0001-6275-5378
Scopus Author ID 57188682986
Nahoru