Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Kontakt

Ústav počítačových systémů

UPSY FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail iwiglasz@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1348
Místnost Kancelář L307
Researcher ID 3183434
ORCID iD 0000-0001-6275-5378
Scopus Author ID 57188682986
Nahoru