Ing.

Michal Wiglasz

[photo]

Funkce

Výzkumná skupina Evolvable Hardware

Ph.D. student
Nahoru