Kontakt

Ústav informačních systémů

UIFS FIT VUT

Student doktorského studia

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail iyoussef@fit.vut.cz
Místnost Kancelář C221
Nahoru