Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Martin Zadina

Kontakt

Ústav inteligentních systémů

UITS FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Nahoru