RGD: Regulované gramatiky a automaty

Zde bude seznam přednášek (audio záznamů a případně PDF prezentací či seminárních prací) k předmětu doktorského studia Regulované gramatiky a automaty (RGD).

Základní informace k předmětu

Bodové hodnocení

Viz sekce “Kontrolovaná výuka” na oficiální stránce předmětu RGD.

Materials for Lectures

Lecture Topic Presentation
01 Matrix Grammars PDF
02 Programmed Grammars PDF
03 Random Context Grammars PDF
Audio záznam témat 01 - 03 WMA
04 Regulated Pushdown Automata PDF
05 Deep Pushdown Automata PDF
06 Regulated Rewriting – The Hierarchy PDF
07 #-Rewriting Systems PDF
08 Grammatical Generation of Languages under Various Context Conditions PDF
09 Self-Regulating Finite Automata PDF
10 Workspace Theorems for Regular-Controlled Grammars PDF
lectures/phd/rgd/rgd.txt · Last modified: 2019/11/04 13:54 by iklobucnikova
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki