Info for Users

Technické dotazy a schválené požadavky na přístupová/editační práva směrujte na krivka@fit.vutbr.cz.

Omezení WIKI

 • některé sekce jsou privátní a nemají do ní přístup neregistrování uživatelé, případně uživatelé s nedostatečným oprávněním
 • upload je omezen následovně:
  • maximální velikost souboru je 8 MB
  • povolené přípony jsou ZIP, PDF, PS, GIF, JPG, PNG, MP3, WAV, WMA, GZ, TAR, DOC, XLS, PPT, HTML, TXT, TEX, a několik dalších.

Chci se stát registrovaným uživatelem této WIKI

 • Právo požádat o registraci mají pouze:
  • vybraní studenti bakalářského a magisterského programu na FIT VUT v Brně
  • studenti doktorského studia na FIT VUT v Brně
  • akademičtí pracovníci VUT v Brně, především fakulty informačních technologií
  • lidé zabývající se teorií formálních jazyků (vědci)
  • spolupracovníci Alexandera Meduny nebo některého ze členů výzkumné skupiny Formálních modelů
  • zkusit to mohou i lidé, kteří nespadají do žádné skupiny, ale pro ty je tu v 99% veřejná část WIKI
wiki/info_for_users.txt · Last modified: 2006/08/17 11:43 by krivka
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki