Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Zuzana Parasková

Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Studijní oddělení

Bývalý zaměstnanec

Nahoru