Ing.

Tomáš Pečenka

[photo]

Kontakt

Ústav počítačových systémů

UPSY FIT VUT

Student doktorského studia

Bývalý zaměstnanec

Nahoru