Ing.

Igor Potúček

Ph.D.

[photo]

Kontakt

Ústav počítačové grafiky a multimédií

UPGM FIT VUT

Odborný pracovník

Bývalý zaměstnanec

Nahoru