Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Ing.

Martin Straka

Ph.D.

Publikace

 • 2013

  SZURMAN Karel, KAŠTIL Jan, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerant CAN Bus Control System Implemented into FPGA. In: IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2013. Karlovy Vary: IEEE Computer Society, 2013, s. 289-292. ISBN 978-1-4673-1185-4.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan, KOTÁSEK Zdeněk a MIČULKA Lukáš. Fault Tolerant System Design and SEU Injection Based Testing. Microprocessors and Microsystems, roč. 2013, č. 37, s. 155-173. ISSN 0141-9331.
  Detail

  MIČULKA Lukáš, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Fault Tolerant System Design Based on FPGA Into Limited Redundant Area. In: 16th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Santander: IEEE Computer Society, 2013, s. 227-234. ISBN 978-0-7695-5074-9.
  Detail

 • 2012

  KAŠTIL Jan, STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš a KOTÁSEK Zdeněk. Dependability Analysis of Fault Tolerant Systems Based on Partial Dynamic Reconfiguration Implemented into FPGA. In: 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Cesme-Izmir: IEEE Computer Society, 2012, s. 250-257. ISBN 978-0-7695-4798-5.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. FPGA-based Fault Tolerant Architectures and Their Dependability Analysis. In: MEMICS'12 -- 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2012, s. 1-1.
  Detail

  KAŠTIL Jan, STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Increasing Reliability of FPGA Design via Partial Reconfiguration. In: The First Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN'12). Annecy: Politecnico di Milano, 2012, s. 1-4.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Reliability Analysis of FPGA-based Fault Tolerant Systems. In: CSE'2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 146-153. ISBN 978-80-8143-049-7.
  Detail

  STRAKA Martin, MIČULKA Lukáš, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Test Platform for Fault Tolerant Systems Design Qualities Verification. In: 15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Tallin: IEEE Computer Society, 2012, s. 336-341. ISBN 978-1-4673-1185-4.
  Detail

 • 2011

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan, NOVOTNÝ Jaroslav a KOTÁSEK Zdeněk. Advanced Fault Tolerant Bus for Multicore System Implemented in FPGA. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 397-398. ISBN 978-1-4244-9753-9.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. SEU Simulation Framework for Xilinx FPGA: First Step Towards Testing Fault Tolerant Systems. In: 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: IEEE Computer Society, 2011, s. 223-230. ISBN 978-0-7695-4494-6.
  Detail

 • 2010

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Fault Tolerant Structure for SRAM-based FPGA via Partial Dynamic Reconfiguration. In: 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010, s. 365-372. ISBN 978-0-7695-4171-6.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Fault Tolerant Designs Based on FPGA. In: NORCHIP 2010. Tampere: IEEE Computer Society, 2010, s. 1-4. ISBN 978-1-4244-8971-8.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA. In: International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 186-193. ISBN 978-80-8086-164-3.
  Detail

  STRAKA Martin. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 159-164. ISBN 978-80-214-4140-8.
  Detail

  STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Modern Fault Tolerant Architectures Based on Partial Dynamic Reconfiguration in FPGAs. In: Proceedings of the 2010 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Wien: IEEE Computer Society, 2010, s. 173-176. ISBN 978-1-4244-6610-8.
  Detail

 • 2009

  STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. High Availability Fault Tolerant Architectures Implemented into FPGAs. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 108-116. ISBN 978-0-7695-3782-5.
  Detail

  STRAKA Martin. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 141-146. ISBN 978-80-7318-847-4.
  Detail

  STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Reliability Models for Fault Tolerant Architectures Based on FPGA. In: 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Fakulta informatiky MU, 2009, s. 239-239. ISBN 978-80-87342-04-6.
  Detail

  KOTÁSEK Zdeněk a STRAKA Martin. The Design of On-line Checkers and Their Use in Verification and Testing. Acta Electrotechnica et Informatica, roč. 2009, č. 3, s. 8-15. ISSN 1335-8243.
  Detail

 • 2008

  STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
  Detail

  STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Design of FPGA-Based Dependable Systems. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 240-247. ISBN 978-80-7355-082-0.
  Detail

  STRAKA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a WINTER Jan. Digital Systems Architectures Based on On-line Checkers. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 81-87. ISBN 978-0-7695-3277-6.
  Detail

  STRAKA Martin. Checkers Design for Communication Protocols Based on FPGAs. In: Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008, s. 467-473. ISBN 978-80-214-3617-6.
  Detail

  STRAKA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a WINTER Jan. The Design of Hardware Checkers for Verification and Diagnostic Purposes. In: CSE'2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. High Tatras - Stará Lesná: Technická univerzita v Košiciach, 2008, s. 320-327. ISBN 978-80-8086-092-9.
  Detail

 • 2007

  STRAKA Martin. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 129-136. ISBN 978-80-7043-605-9.
  Detail

  STRAKA Martin, TOBOLA Jiří a KOTÁSEK Zdeněk. Checker Design for On-line Testing of Xilinx FPGA Communication. In: The 22nd IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems. Rome: IEEE Computer Society, 2007, s. 152-160. ISBN 0-7695-2885-6.
  Detail

  STRAKA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Checker for Communication Protocol between IP Cores Based on FPGA. In: 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Fakulta informatiky MU, 2007, s. 193-200. ISBN 978-80-7355-077-6.
  Detail

  TOBOLA Jiří, KOTÁSEK Zdeněk, KOŘENEK Jan, MARTÍNEK Tomáš a STRAKA Martin. Online Protocol Testing for FPGA Based Fault Tolerant Systems. In: 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2007. Lubeck, Germany: IEEE Computer Society, 2007, s. 676-679. ISBN 0-7695-2978-X.
  Detail

  STRAKA Martin. VHDL Design of Educational, Modern and Open-Architecture CPU. In: Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007, s. 457-461. ISBN 978-80-214-3410-3.
  Detail

Nahoru