Faculty of Information Technology, BUT

Ing.

Tišnovský Pavel

Publications

 • 2004

  TIŠNOVSKÝ Pavel. OpenGL Imaging Subset. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, vol. 2004, no. 2068, pp. 1-50. ISSN 1212-8309.
  Detail

 • 2003

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Bezkontaktní digitalizace předmětů pomocí 3D scanneru Minolta Vivid VI-700. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, vol. 2003, no. 13, pp. 1-25. ISSN 1213-1539.
  Detail

  TIŠNOVSKÝ Pavel, HEROUT Adam and ZEMČÍK Pavel. Cache-Based Parallel Particle Rendering Engine. ElectronicsLetters.com, vol. 2003, no. 1, p. 8. ISSN 1213-161X.
  Detail

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Grafická knihovna OpenGL. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, vol. 2003, no. 1713, p. 100. ISSN 1212-8309.
  Detail

  PETYOVSKÝ Petr and TIŠNOVSKÝ Pavel. Linearizované systémy iterovaných funkcí. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, vol. 2003, no. 19, pp. 1-25. ISSN 1213-1539.
  Detail

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Modelování a vizualizace elastických těles pomocí systému vázaných částic. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, vol. 2003, no. 6, pp. 1-15. ISSN 1213-1539.
  Detail

  ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam and TIŠNOVSKÝ Pavel. Particle Rendering Pipeline. In: Spring Conference on Computer Graphics 2003 Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2003, pp. 180-186. ISBN 80-223-1837-X.
  Detail

  HEROUT Adam and TIŠNOVSKÝ Pavel. Studie implementace pružinového částicového systému na paralelní architektuře s podporou DSP a FPGA. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, vol. 2003, no. 25, pp. 1-18. ISSN 1213-1539.
  Detail

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, vol. 2003, no. 1612, p. 50. ISSN 1212-8309.
  Detail

  HEROUT Adam, ŘEZÁČ David and TIŠNOVSKÝ Pavel. Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C. In: Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003, pp. 583-587. ISBN 80-214-2379-X.
  Detail

  HEROUT Adam, ŘEZÁČ David and TIŠNOVSKÝ Pavel. Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C. In: Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003, pp. 310-314. ISBN 80-214-2401-X.
  Detail

 • 2002

  TIŠNOVSKÝ Pavel and HEROUT Adam. Adaptive Algorithm for Vector Field Interpolation Based on Octree Structure. In: Spring Conference on Computer Graphics Proceedings 2002. Budmerice: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002, pp. 145-150. ISBN 80-223-1730-6.
  Detail

  HEROUT Adam and TIŠNOVSKÝ Pavel. Vector Field Calculations on a Special Hardware Architecture. In: East-West-Vision 2002 Proceedings. Graz: TU Vienna, 2002, pp. 263-264. ISBN 3-85403-163.
  Detail

  HEROUT Adam and TIŠNOVSKÝ Pavel. Vizualizace vektorových polí s využitím metody sledování částic. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, vol. 2002, no. 20, pp. 1-15. ISSN 1213-1539.
  Detail

 • 2001

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Dynamické systémy v komplexní rovině. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, vol. 2001, no. 40, pp. 1-10. ISSN 1213-1539.
  Detail

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Fraktály v počítačové grafice. Ostrava, 2001.
  Detail

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Výpočet plochy Mandelbrotovy množiny metodou součtu pixelů. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz, vol. 2001, no. 22, pp. 1-20. ISSN 1213-1539.
  Detail

 • 2000

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Fractals in Computer Graphics. Lappenranta, 2000.
  Detail

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Využití fraktálů v počítačové grafice. Ostrava, 2000.
  Detail

  FĚDOR Martin, SERBA Ivo and TIŠNOVSKÝ Pavel. Základy počítačové grafiky. university textbooks. Brno: Department of Computer Science and Engineering, 2000.
  Detail

 • 1999

  TIŠNOVSKÝ Pavel. Fraktály. Ostrava, 1999.
  Detail

Back to top