Doc. Ing.

Jaroslav Zendulka

CSc.


zendulka@fit.vut.cz

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • 1977 - Ing., obor elektronické počítače, Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně
 • 1982 - CSc., obor informatika a kybernetika, Fakulta elektrotechnická, VUT v Brně

Profesionální kariéra

 • Od roku 1977 pracuje na Katedře počítačů FEI VUT v Brně (nyní Fakulta informačních technologií VUT v Brně)
 • 1977-1978: odborný pracovník
 • 1978-1981: interní aspirant
 • 1982-1985: samostatný odborný pracovník
 • 1985-1988: odborný asistent
 • od 1988: docent
 • 1992: tříměsíční studijní a přednáškový pobyt na univerzitách Universidade de Aveiro a Universidade do Minho, Portugalsko
 • 1997-2001: zástupce vedoucího ústavu ÚIVT FEI VUT
 • 2002-2007: vedoucí Ústavu informačních systémů FIT VUT
 • 2008 - 2015: děkan FIT VUT
 • 2016 dosud: docent

Odborná orientace

 • V letech 1977 až 1990
  • Modelování a simulace na analogových a hybridních počítačích a číslicových počítačích
  • Metody a nástroje automatizace návrhu číslicových systémů, zejména simulace číslicových systémů
 • Od roku 1990
  • Databázové technologie a informační systémy
   • Datové a objektové modelování
   • Získávání znalostí z databází

Získaná ocenění

Členství

 • ACM (Association for Computing Machinery)
 • Vědecká rada Fakulty informačních technologií VUT v Brně
 • Vědecká rada Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
 • Vědecká rada Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
 • Vědecká rada Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
 • Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žilině
 • Programový výbor konference:
  • Information System Implementation and Modeling ISIM 2000-2007 (předseda 2000, 2001, 2005, 2006, 2007)
  • Modelování a simulace systémů MOSIS 2000-2006
  • Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering JCKBSE 2000, 2002
  • 1st IFIP Workshop on Internet Technologies, Applications and Societal Impact WITASI 2002
  • Znalosti 2003 - 2014
  • Data a znalosti 2015  - 2018 (předseda 2018)
  • The IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling ASM 2003
  • 2nd IASTED International Conference on Information and Knowledge Sharing IKS 2003
  • The Fourth IASTED International Conference on Knowledge Sharing and Collaborative Engineering KSCE 2006
  • The IASTED International Conference on Databases and Applications DBA 2004, 2006
  • Second IEEE International Workshop Towards Stable and Adaptable Software Architectures SASA 2007
  • International Scientific Conference on Computer Science and Engineering CSE 2010, 2012 
  • DATAKON 2005 - 2014 (předseda 2011)  
  • IFIP Working Conference on Software Engineering Techniques SET 2006, CEE-SET 2007, CEE-SET  2008 (genaral co-chair), CEE-SET 2009 (general co-chair), CEE-SET 2011 
  • The International Workshop/Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE'06, ENASE'07, ENASE'08, ENASE'09 
  • 34th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science SOFSEM'08, SOFSEM 11, SOFSEM 12, SOFSEM 13, SOFSEM 18.
  • International Conference Information Systems, Architecture, and Technology ISAT 2009, 2010, 2014, 2015, 2017 
  • ACIS International Symposium on Software and Network Engineering SSNE 2011
  • East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems ADBIS 2011, 2014, 2018 - 2019
  • Informatics 2011, 2013, 2015, 2017
  • International Conference on Information Systems Development ISD 2010, 2013, 2014 
  • International Conference on Web Engineering ICWE 2014
  • 18th KKIO Software Engineering Conference 2016
  • 12th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization SMAP 2017  
  • 14th International Conference on Beyond Databases, Architectures and Structures BDAS 2018
Nahoru