Doc. Ing.

Jaroslav Zendulka

CSc.

Docent

+420 54114 1241
zendulka@fit.vut.cz
Kancelář C215

[photo]

Funkce

Vědecká rada FIT

Oborová rada doktorského studia

člen

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Ediční rada

Výzkumná skupina informačních a databázových systémů

Hlavní výzkumník
Nahoru