Doc. Ing.

Jaroslav Zendulka

CSc.


zendulka@fit.vut.cz

[photo]

Projekty

 • 2020

  Metody AI pro zabezpečení kybernetického prostoru a řídicí systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6293, 2020-2022, řešení, zahájení: 2020-03-23, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2017

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

 • 2014

  Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2299, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Inovace praktické výuky předmětu Získávání znalostí z databází, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR882/2013/G1, 2013, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Intermediální databáze a aplikace s webovým rozhraním s interaktivním přístupem uživatele a ověření aplikace audiovizuálního vnímání ve vzdělání architektů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FA/FIT-J-13-2124, 2013, ukončen, zahájení: 2013-04-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Mezinárodní mobilita AP na VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/17, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Mezinárodní spolupráce VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/15, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Systém pro zvýšení bezpečnosti v prostředí Internetu analýzou šíření škodlivého kódu, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010858, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2008

  Central and East European Conference on Software Engineering Techniques, Visegrad, 10820068, 2008-2009, ukončen, zahájení: 2008-10-01, ukončení: 2009-01-31
  Detail

 • 2007

  Modelování architektur založených na službách, FRVŠ MŠMT, FR2233/2007/G1, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Příprava a analýza databází multimediálních a složitě strukturovaných dat, FRVŠ MŠMT, FR569/2007/G1, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Bioinformatika a získávání znalostí z biologických dat, FRVŠ MŠMT, FR3064/2006/G1, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2005

  Rámec pro formální specifikace a prototypování síťových aplikací informačních systémů, GAČR, GA102/05/0723, 2005-2007, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Specializovaná laboratoř pro výuku počítačových sítí a distribuovaných systémů, FRVŠ MŠMT, FR1567/2005/A, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  Inovace předmětu Získávání znalostí z databází, FRVŠ MŠMT, FR1690/2004/F1, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

  Projekt výzkumu interaktivních médií, GAČR, GA408/04/1370, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Výzkum a implementace metod znalostního managementu pro vývoj a údržbu software., AV ČR, 1ET409980417, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-09-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

 • 2002

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-11
  Detail

  Získávání znalostí pro podobnostní vyhledávání v multimediálních datech, FRVŠ MŠMT, FR1794/2002/G1, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

 • 2000

  Získávání znalostí z databází a jejich reprezentace, FRVŠ MŠMT, FR1620/2000/G1, 2000, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, FRVŠ MŠMT, FR618/1997/F1, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1996

  Design of Parallel Textbases, UNKNOWN, ES028(1996), 1996-1998, ukončen, zahájení: 1996-01-01, ukončení: 1998-12-31
  Detail

  Návrh architektury procesoru mezijazyka systému řízení objektově-orientované báze dat a principy jeho implementace, FEI VUT, 1996, ukončen, zahájení: 1996-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

  Vybudování multimediální výukové laboratoře pro výuku v kursech pro inženýry a doktorandy, FRVŠ MŠMT, FR0785/1996/H, 1996, ukončen, zahájení: 1996-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

 • 1995

  Vývoj flexibilních číslicových architektur, GAČR, GA102/95/1334, 1995-1997, ukončen, zahájení: 1995-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

 • 1994

  Paralelní výpočty a architektury, FVU VUT, C32/94-95, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

  Síť pro rozvoj pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEN 0449, 1994-1995, ukončen, zahájení: 1994-01-01, ukončení: 1995-12-31
  Detail

 • 1993

  Projekt a prototyp informačního systému pro studijní a pracovně profesní poradenství na VŠ, FRVŠ MŠMT, FR 0746, 1993, ukončen, zahájení: 1993-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

 • 1992

  Projekt pokročilého vzdělávání v informatice, EU Tempus, JEP 0449, 1992-1993, ukončen, zahájení: 1992-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

 • 1991

  Metody a prostředky CAD pro VLSI, FEI VUT, FEI, 1991-1993, ukončen, zahájení: 1991-01-01, ukončení: 1993-12-31
  Detail

Nahoru