Výzkumná skupina Spolehlivé systémy

Výzkumná skupina Spolehlivé systémy

Výzkumná skupina se zaměřuje především na modelování, realizaci a analýzu elektronických systémů z hlediska jejich spolehlivosti se zvláštním zaměřením na bezporuchovost prostředky odolnosti proti poruchám, bezpečnost a ověřování souvisejících vlastností.

Témata výzkumu

 • Bezporuchovost a bezpečnost
 • Injekce poruch a systémy odolné proti poruchám
 • Kyberfyzikální, kritické, real-time a rekonfigurovatelné systémy
 • Funkční verifikace a ověřování modelů systémů
 • Analýza spolehlivostních ukazatelů systémů
 • Nové a nekonvenční přístupy k řešení problémů týkajících se spolehlivosti

Aktuální zaměření výzkumu

 • Zvyšování spolehlivosti pomocí prostředků částečné dynamické rekonfigurace v FPGA (kontakt: Zdeněk Kotásek).  Klíčová slova: částečná dynamická rekonfigurace, řízení, řadič, spolehlivost, FPGA.
 • Prostředky injekce poruch do FPGA (kontakt: Zdeněk Kotásek).  Klíčová slova: injekce, porucha, FPGA.
 • Metody zrychlení funkční verifikace (kontakt: Marcela Šimková).  Klíčová slova: funkční verifikace, zrychlení, automatizace.
 • Spolehlivost kritických a kyberfyzikálních systémů (kontakt: Josef Strnadel).  Klíčová slova: spolehlivost, kvantifikace spolehlivostních ukazatelů, procesor, operační systém, reálný čas, řízení, formální verifikace, model checking.

Spolupráce

 • Vítáme spolupráci a nabízíme možnost zapojit se do výzkumu např. v rámci doktorského studijního programu nebo stáží, popř. do plnění krátkodobých úkolů v rámci projektové praxe, bakalářské či magisterské diplomové práce.
 • Institucionálním, průmyslovým a jiným partnerům nabízíme např. možnost společné účasti na národních, evropských či mezinárodních projektech.

Další informace

 • Skupina působí od roku 2000, úspěšně se účastnila již 2 evropských COST projektů, vyprodukovala 7 nepublikačních produktů (software, prototyp apod.), dále přes 170 publikací (z toho 2 knihy, 2 odborné monografie, 1 kapitola v knize, 7 obhájených disertačních prací, 18 článků v časopisech a přes 100 článků v konferenčních sbornících).
 • Členové skupiny mj. pravidelně publikují na zahraničních konferencích jako např. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS) nebo Euromicro Conference on Digital System Design (DSD) a v zahraničních časopisech jako např. Microprocessors and Microsystems nebo Computing and Informatics.
 • Pro realizace používáme zejména programovatelná hradlová pole (FPGA) a vývojové prostředky firmy Xilinx, mikrokontroléry (MCU) a vývojové prostředky firem NXP, ARM a nástroje firmy Mentor Graphics.

Kontakt

Výzkumná skupina Spolehlivé systémy
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Božetěchova 2
612 66 Brno
Česká republika

Tel.: +420 54114-1223
Fax.: +420 54114-1270
E-mail: kotasek@fit.vutbr.cz

Nahoru