Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina Spolehlivé systémy

Hlavní výzkumník

Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.

hlavní výzkumník, UPSY FIT VUT

 • diagnostika číslicových obvodů
 • analýza testovatelnosti číslicových obvodů
 • návrh a syntéza snadno testovatelných obvodů
 • metodiky návrhu systémů odolných proti poruchám 

Výzkumníci

Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.

výzkumník, UPSY FIT VUT

 • diagnostika číslicových systémů
 • bezpečné a odolné číslicové systémy
 • algoritmická syntéza číslicových systémů
 • algoritmy aritmetických výpočtů
 • aplikace algebry nad konečnými tělesy
 • komprese a zpracování multimediálních dat
 • grafické a multimediální procesory

Strnadel Josef, Ing., Ph.D.

výzkumník, UPSY FIT VUT

 • Spolehlivost
 • Vestavné, kritické a kyberfyzikální (kyberfyzické) systémy
 • Real-time (operační) systémy
 • Modelování a analýza dynamických systémů
 • Formální verifikace a ověřování modelů
 • Aplikace časovaných automatů

Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D.

výzkumnice, UPSY FIT VUT

 • Funkční verifikace číslicových systémů (SystemVerilog, OVM).
 • Hardwarová akcelerace funkční verifikace pomocí FPGA.
 • Verifikace řízená pokrytím s využitím genetického programování a jiných samoučících se algoritmů. 
 • Návrh a testování systémů odolných proti poruchám.
 • Automatické generování verifikačních prostředí.
Nahoru