Výzkumná skupina modelování a optimalizace

Výzkumná skupina modelování a optimalizace

Skupina Modelování a optimalizace se věnuje výzkumu metod a nástrojů pro modelování a optimalizaci systémů, včetně problematiky počítačem podporované teorie systémů a návrhu systémů s využitím formálních modelů, simulace, analýzy a verifikace. V centru pozornosti jsou heterogenní systémy, řídicí systémy, senzorové systémy, paralelní a distribuované systémy, reflektivní, učící se a adaptivní systémy, multiagentní systémy, optimalizační techniky a architektury simulátorů. Členové skupiny dosáhli zajímavých výsledků v oblasti teorie a aplikací DEVS a Petriho sítí různých typů, jako jsou například Hybridní Petriho sítě, Objektově orientované Petriho sítě a víceúrovňové modely založené na Referenčních Petriho sítích. Tyto výsledky jsou průběžně publikovány a diskutovány na konferencích jako je například EUROCAST, ICSEA a Petri Nets in Software Engineering. Za významné výsledky aplikovaného výzkumu lze považovat vytvoření komplexního modelu obchodování s elektřinou ve středoevropském regionu a vytvoření optimalizátoru výrobních rozvrhů v průmyslových podnicích. Tyto produkty vznikly ve spolupráci s průmyslovými partnery EGÚ Brno, a.s. a UNIS, a.s. a jsou prakticky nasazeny v České republice.

Témata výzkumu

  • Systémy s diskrétními událostmi
  • Petriho sítě
  • Hybridní systémy
  • Modelování, simulace, analýza, návrh a optimalizace systémů - metody a nástroje
Nahoru