Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina modelování a optimalizace

Publikace

 • 2018

  KOČÍ Radek. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Nástroj pro tvorbu schémat technologických procesů v oblasti čistíren odpadních vod. Brno: KUNST, spol. s r.o., 2018.
  Detail

 • 2017

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets. International Journal on Advances in Software, roč. 10, č. 12, s. 121-131. ISSN 1942-2628.
  Detail

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Validation of Specification Models Based on Petri Nets. In: Software Engineering Advances. Ateny: Xpert Publishing Services, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-61208-590-6.
  Detail

 • 2016

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Modeling System Requirements Using Use Cases and Petri Nets. In: ThinkMind ICSEA 2016, The Eleventh International Conference on Software Engineering Advances. Řím: Xpert Publishing Services, 2016, s. 160-165. ISBN 978-1-61208-498-5.
  Detail

 • 2014

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Formal Models in Software Development and Deployment: A Case Study. International Journal on Advances in Software, roč. 7, č. 1, s. 266-276. ISSN 1942-2628.
  Detail

 • 2013

  JANOUŠEK Vladimír a RICHTA Tomáš. Operating System for Petri Nets-Specified Reconfigurable Embedded Systems. In: Proceedings of the 14th Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Grand Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013, s. 248-249. ISBN 978-84-695-6971-9.
  Detail

 • 2012

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Modeling and Simulation-Based Design Using Object-Oriented Petri Nets: A Case Study. CEUR Workshop Proceedings, roč. 851, č. 06, s. 253-266. ISSN 1613-0073.
  Detail

  RICHTA Tomáš, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Code Generation For Petri Nets-Specified Reconfigurable Distributed Control Systems. In: Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2012. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2012, s. 263-269. ISBN 978-80-01-04985-3.
  Detail

 • 2011

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. On the Simulation-Based Development of Systems Using Petri Nets. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 1-2. ISBN 978-84-693-9560-8.
  Detail

  ČAMBALA Petr, HRUBÝ Martin a TOUFAR Jan. Modelování českého trhu s elektřinou v hodinovém rozlišení. In: Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2011. Tatry: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 4. ISBN 978-80-553-0724-4.
  Detail

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Towards Design Method Based on Formalisms of Petri Nets, DEVS, and UML. In: ICSEA 2011, The Sixth International Conference on Software Engineering Advances. Barcelona: Xpert Publishing Services, 2011, s. 299-304. ISBN 978-1-61208-165-6.
  Detail

  HRUBÝ Martin. Designing a New Raster Sub-System for GRASS-7. Geoinformatics FCE CTU, roč. 6, č. 1, s. 11-30. ISSN 1802-2669.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. ISBN 978-80-214-4414-0.
  Detail

 • 2010

  HRUBÝ Martin, ČAMBALA Petr a TOUFAR Jan. Game-Theoretic Modeling of Electricity Markets in Central Europe. AUCO Czech Economic Review, roč. 4, č. 1, s. 32-61. ISSN 1802-4696.
  Detail

  KOČÍ Radek, JANOUŠEK Vladimír a ZBOŘIL František. Object Oriented Petri Nets - Modelling Techniques Case Study. International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, roč. 10, č. 3, s. 32-44. ISSN 1473-8031.
  Detail

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. OOPN and DEVS Formalisms for System Specification and Analysis. In: The Fifth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 305-310. ISBN 978-0-7695-4144-0.
  Detail

  KOČÍ Radek, ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System. In: Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010, s. 658-663. ISBN 978-1-4244-8135-4.
  Detail

  ČAMBALA Petr, HRUBÝ Martin a TOUFAR Jan. Obchodování s elektřinou v České republice v kontextu regionu střední Evropy. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference EPE 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 65-70. ISBN 978-80-214-4094-4.
  Detail

 • 2009

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Simulation Based Design of Control Systems using DEVS and Petri Nets. In: Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009, s. 291-292. ISBN 978-84-691-8502-5.
  Detail

  HÝSEK Jiří, ČEŠKA Milan a JANOUŠEK Vladimír. Model-Based Design and Verification of Reactive Systems. In: Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria, 2009, s. 295-296. ISBN 978-84-691-8502-5.
  Detail

  BARTOŇ Radek a HRUBÝ Martin. GAL Framework - Current State of the Project. Geoinformatics FCE CTU, roč. 2008, č. 3, s. 5-13. ISSN 1802-2669.
  Detail

  MARTINEK David. Optimisations of Fuzzy Systems Simulation. In: Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 9-12. ISBN 978-80-86840-45-1.
  Detail

  MAZAL Zdeněk, KOČÍ Radek, JANOUŠEK Vladimír a ZBOŘIL František. Modelling intelligent agents for autonomic computing in the PNagent framework. International Journal of Autonomic Computing, roč. 1, č. 2, s. 121-139. ISSN 1741-8569.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KIRONSKÝ Elöd. Interactive evolutionary modelling and simulation of discrete-event systems using prototypical objects. International Journal of Autonomic Computing, roč. 1, č. 2, s. 104-120. ISSN 1741-8569.
  Detail

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. On the Dynamic Features of PNtalk. In: International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2009. Paříž: Université Pierre et Marie Curie, 2009, s. 189-206.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KVĚTOŇOVÁ Šárka. On the Multilevel Petri Nets-Based Models in Project Engineering. In: International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2009. Paříž: Université Pierre et Marie Curie, 2009, s. 173-188.
  Detail

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Towards Simulation-Based Design of the Software Systems. In: The Fourth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 452-457. ISBN 978-1-4244-4779-4.
  Detail

  ČEŠKA Milan, HÝSEK Jiří a JANOUŠEK Vladimír. Model-Based Design and Verification of Reactive Systems. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2009, č. 5717, s. 865-872. ISBN 978-3-642-04771-8. ISSN 0302-9743.
  Detail

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Simulation Based Design of Control Systems Using DEVS and Petri Nets. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009. Lecture Notes in Computer Science, Volume 5717. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 849-856. ISBN 978-3-642-04771-8.
  Detail

  MARTINEK David. Heterogenní modelování a simulace systémů na diskrétních počítačích. Šedesát let kybernetiky. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2009, s. 152-158. ISBN 978-80-7204-662-1.
  Detail

  RICHTA Tomáš a HRUBÝ Martin. Dynamic Object-Oriented Geospatial Modeling. Geoinformatics FCE CTU, roč. 4, č. 1, s. 29-45. ISSN 1802-2669.
  Detail

 • 2008

  MAZAL Zdeněk, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Enhancing the PNtalk Language with Negative Predicates. In: MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 28-34. ISBN 978-80-86840-40-6.
  Detail

  HRUBÝ Martin a ČAMBALA Petr. Efficient Computing of Correlated Equilibria in Multi-Player Games. In: Proceedings of 12th IASTED Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Calgery: ACTA Press, 2008, s. 185-191. ISBN 978-0-88986-755-0.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KIRONSKÝ Elöd. Reflective Framework for Interactive Modeling and Simulation of Intelligent Systems. In: Proceedings of Nineteenth International Conference on Systems Engineering 19-21 August 2008 Las Vegas, Nevada. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 480-485. ISBN 978-0-7695-3331-5.
  Detail

  PERINGER Petr. New Calendar Implementation for SIMLIB/C++. In: Proceedings of ASIS 2008. Ostrava: MARQ, 2008, s. 166-169. ISBN 978-80-86840-42-0.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Object Oriented Petri Nets Usage in Project Portfolio Modeling Domain. In: Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. France: EUROSIS, 2008, s. 1-7. ISBN 978-90-77381-44-1.
  Detail

  KVĚTOŇOVÁ Šárka a JANOUŠEK Vladimír. Využití OOPN v oblasti modelování projektového portfolia. In: Proceedings of of Advanced Simulation of Systems 2008 - ASIS´08. Ostrava, 2008, s. 174-179. ISBN 978-80-86840-42-0.
  Detail

  KOČÍ Radek, JANOUŠEK Vladimír a ZBOŘIL František. Object Oriented Petri Nets -- Modelling Techniques Case Study. In: Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 165-170. ISBN 978-0-7695-3325-4.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. The PNtalk/SmallDEVS Framework -- Meta-level Modeling Techniques. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2008, s. 16-23. ISBN 978-80-8086-092-9.
  Detail

  MARTINEK David. Uncertainty in Simulation Models. In: Proceedings of 30th Autumn International Colloquium ASIS 2008. Ostrava: MARQ, 2008, s. 170-173. ISBN 978-80-86840-42-0.
  Detail

  KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. System Design with Object Oriented Petri Nets Formalism. In: The Third International Conference on Software Engineering Advances Proceedings ICSEA 2008. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 421-426. ISBN 978-0-7695-3372-8.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír, KOČÍ Radek, MAZAL Zdeněk a ZBOŘIL František. PNagent: a Framework for Modelling BDI Agents using Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 8th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 420-425. ISBN 978-0-7695-3382-7.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír. Modelování objektů Petriho sítěmi. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3749-4.
  Detail

  HRUBÝ Martin. Algorithmic Approaches to Game-theoretical Modeling and Simulation. AUCO Czech Economic Review, roč. 2, č. 3, s. 268-300. ISSN 1802-4696.
  Detail

  POLÁŠEK Petr a JANOUŠEK Vladimír. Modeling and Simulation Management in Distributed Environment Using Web Services. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2008, s. 9. ISBN 978-83-7493-400-8.
  Detail

 • 2007

  HRUBÝ Martin a BEDNÁŘ Jakub. Automated Optimization of Models Based on Game Theory. In: Proceedings of International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. Istanbul: IEEE Turkey, 2007, s. 134-138.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír, KOČÍ Radek a ZBOŘIL František. Towards Modeling Rational Agents with Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the Workshop on Petri Nets and Software Engineering. Siedlce, 2007, s. 244-245. ISBN 978-83-7051-427-3.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Embedding Object-Oriented Petri Nets into a DEVS-based Simulation Framework. In: Proceedings of the 16th International Conference on System Science. volume 1. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 386-395. ISBN 978-83-7493-339-1.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Simulation and Design of Systems with Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana: ARGE Simulation News, 2007, s. 9. ISBN 978-3-901608-32-2.
  Detail

  HRUBÝ Martin. Modelling the Structured and Complex Decision Situations. In: Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana, 2007, s. 10. ISBN 978-3-901608-32-2.
  Detail

  PERINGER Petr. Porting SIMLIB/C++ to 64-bit Platform. In: Proceedings of XXIXth International Autumn Colloquium ASIS 2007. Ostrava: MARQ, 2007, s. 155-160. ISBN 978-80-86840-34-5.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír, KIRONSKÝ Elöd a POLÁŠEK Petr. An Architecture for Simulation-Based Evolutionary Design of Systems. In: Proceedings of the 16th International Conference on System Science. Systems Science 2007, volume 1. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2007, s. 396-405. ISBN 978-83-7493-339-1.
  Detail

  MARTINEK David. Utilization of Systematic Approach to Uncertainty. In: Proceedings of XXIXth International Autumn Colloquium ASIS 2007 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2007, s. 161-166. ISBN 978-80-86840-34-5.
  Detail

  BARTOŇ Radek a HRUBÝ Martin. GAL Framework. Geoinformatics FCE CTU, roč. 2007, č. 2, s. 33-41. ISSN 1802-2669.
  Detail

 • 2006

  ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Meta-interpretation of the t-Sapi Language. In: Proceedings of the Sevnth International Scientific Conference ECI 2006. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2006, s. 76-81. ISBN 80-8073-150-0.
  Detail

  HRUBÝ Martin a TOUFAR Jan. Modelling the Electricity Markets using Mathematical Game Theory. In: Proceedings of the 15th IASTED International Conference on APPLIED SIMULATION AND MODELLING. Calgery: ACTA Press, 2006, s. 352-357. ISSN 1021-8181.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka, HANÁČEK Petr a HRUBÝ Martin. Prostředí pro modelování bezpečných systémů. In: Proceedings of NETSS06. Ostrava: MARQ, 2006, s. 39-42. ISBN 80-86840-06-9.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír, POLÁŠEK Petr a SLAVÍČEK Pavel. Metajazyk pro popis DEVS formalismu. In: NETSS 2006. Ostrava: MARQ, 2006, s. 43-48. ISBN 80-86840-06-9.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KIRONSKÝ Elöd. SmallDEVS, an Interactive Modeling and Simulation Tool for Smalltalk. In: Proc. of MOSIS'06. Ostrava: MARQ, 2006, s. 91-98. ISBN 80-86840-21-2.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír, POLÁŠEK Petr a SLAVÍČEK Pavel. Towards DEVS Meta Language. In: ISC 2006 Proceedings. Zwijnaarde, 2006, s. 69-73. ISBN 90-77381-26-0.
  Detail

  MARTINEK David. A Tree Representation of Fuzzy Inference Rules. In: Proceedings of 40th Spring International Conference MOSIS'06. Přerov: MARQ, 2006, s. 6. ISBN 80-86840-21-2.
  Detail

  HRUBÝ Martin. Výuka GIS na FIT VUT v Brně. In: Proceedings of Geoinformatics CTU 2006. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006, s. 10-15. ISSN 1802-2669.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Formální modely a simulace ve vývoji softwarových systémů. In: Proceedings of ASIS'06. Ostrava: MARQ, 2006, s. 164-169. ISBN 8086840263.
  Detail

  MARTINEK David. Uncertainty in Modelling and Simulation of Waste Incinerators. In: Proceedings of XXVIIIth International Autumn Colloquium ASIS 2006 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2006, s. 117-120. ISBN 80-86840-26-3.
  Detail

  HRUBÝ Martin. Using the HELEF Language to Model the Strategic Games. In: Proceedings of XXVIIIth International Autumn Colloquium ASIS 2006: Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2006, s. 121-126. ISBN 80-86840-26-3.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KIRONSKÝ Elöd. Exploratory Modeling with SmallDEVS. In: Proc. of ESM 2006. Ghent: EUROSIS, 2006, s. 122-126. ISBN 90-77381-30-9.
  Detail

  PERINGER Petr. Open Source Simulation and Data Analysis Tools. In: Proceedings of ASIS 2006. Ostrava: MARQ, 2006, s. 109-112. ISBN 80-86840-26-3.
  Detail

  HRUBÝ Martin, ČAMBALA Petr a TOUFAR Jan. Modelování spolupráce elektrizačních soustav v evropském regionu. Energetika, roč. 2006, č. 11, s. 343-346. ISSN 0375-8842.
  Detail

 • 2005

  ČEŠKA Milan, KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Parallel State Space Generation and Exploration on Shared-Memory Architectures. In: EUROCAST2005: Cast and Tools for Robotics, Vehicular and Communication Systems. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2005, s. 161-164. ISBN 84-689-0432-5.
  Detail

  MARTINEK David a RÁBOVÁ Zdeňka. Grafický popis simulačních modelů. In: NETSS 2005 - 2nd International Winter Workshop - New Trends in System Simulation. Ostrava: MARQ, 2005, s. 63-66. ISBN 80-86840-07-7.
  Detail

  SCHWARZ Ivan, ČEŠKA Milan a JANOUŠEK Vladimír. Towards an Implementation of Distributed PNtalk. In: Proceedings of 39th Spring International Conference MOSIS'05 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2005, s. 166-173. ISBN 80-86840-10-7.
  Detail

  MARTINEK David. Modelling of a Waste Incinerator. In: Proceedings of XXVII International Autumn Colloquium ASIS 2005 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2005, s. 62-67. ISBN 80-86840-16-6.
  Detail

  HANÁČEK Petr, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Získávání vstupních dat pro modely bezpečnosti. In: Proceedings of ASIS 2005. Ostrava: MARQ, 2005, s. 68-73. ISBN 80-86840-16-6.
  Detail

  HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. The Heterogeneous Modelling Methods and Tools. Simulation Almanac 2005. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 40-50.
  Detail

  HRUBÝ Martin. WEB Interface for GRASS Geographic Information System. In: Proceedings of XXVIIth Internation Autumn Colloquium ASIS 2005. Ostrava: MARQ, 2005, s. 103-108. ISBN 80-86840-16-6.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Towards Model-Based Design with PNtalk. In: Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2005. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline, 2005, s. 59-66. ISBN 80-8070-468-6.
  Detail

  ČEŠKA Milan, KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Parallel State Space Generation and Exploration on Shared-Memory Architectures. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2005. Lecture Notes in Computer Science, roč. 3643. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 275-280. ISBN 978-3-540-29002-5.
  Detail

  HRUBÝ Martin a TOUFAR Jan. Nové postupy v modelování trhu s elektřinou a podpůrnými službami v ES ČR. Energetika, roč. 2005, č. 11, s. 356-358. ISSN 0375-8842.
  Detail

  MARTINEK David, PAVLAS Martin a BÉBAR Ladislav. Simulace jednotek pro termické zpracování odpadů jako dynamických systémů. In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005, CD-Rom V3.44. Srní, 2005, s. 14.
  Detail

 • 2004

  MARTINEK David. Nedělejte zbytečné chyby!. Brno, 2004.
  Detail

  HRUBÝ Martin, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling of Tamper-Proof Devices. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 6. ISBN 80-85988-98-4.
  Detail

  KOČÍ Radek. Open Implementation of the Simulation Framework. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 73-80. ISBN 80-85988-98-4.
  Detail

  HRUBÝ Martin, JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Vývoj pokročilých metod modelování a protypování komplikovaných systémů. In: NETSS2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 103-108. ISBN 80-85988-92-5.
  Detail

  MARTINEK David. General Hierarchical Network. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2004, s. 81-86. ISBN 80-85988-98-4.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. Towards an Open Implementation of the PNtalk System. In: Proceedings of the 5th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation. Proceedings of the 5th Eurosim Congress on Modelling and Simulation. Paris: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2004, s. 31-36. ISBN 3-901608-28-1.
  Detail

  MARTINEK David. Nedělejte zbytečné chyby v jazyce C. Brno, 2004.
  Detail

  MARTINEK David. Japetus - a Platform for Heterogeneous Modelling. In: Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2004, s. 203-206. ISBN 80-86840-03-4.
  Detail

 • 2003

  KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. Parallel Computations Based on Taylor Series Method. In: Proceedings 4th MATHMOD Vienna. Wien: ARGE Simulation News, 2003, s. 316-317. ISBN 3-901608-24-9.
  Detail

  ŘEZÁČ David. TKSL/C and Partial Differential Equations. In: Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 645-649. ISBN 80-214-2379-X.
  Detail

  HEROUT Adam, ŘEZÁČ David a TIŠNOVSKÝ Pavel. Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C. In: Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 583-587. ISBN 80-214-2379-X.
  Detail

  MARTINEK David a PERINGER Petr. Parallel modelling in FuzzySIMLIB/C++. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 157-164. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. Purposes of the PNtalk System. In: Proceedings of International Conference MOSIS '03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 149-156. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  HRUBÝ Martin. Formal Specification of the HELEF Simulation Language. In: Proceedings of 37th Internation Conference MOSIS'03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 143-148. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. Electrical Fields Solved by TKSL/C. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 171-176. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří, MELKES František a PETŘEK Jiří. Equation System Simplification in the Taylor Series Method. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 165-170. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  ZBOŘIL František. Information Sharing and Distribution in Multiagent Systems. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS '03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 287-292. ISBN 80-85988-86-0.
  Detail

  HEROUT Adam, ŘEZÁČ David a TIŠNOVSKÝ Pavel. Visualization of 3D Potential Fields Computed Using TKSL/C. In: Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 310-314. ISBN 80-214-2401-X.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří, PETŘEK Jiří a ŘEZÁČ David. Modern Taylor Series Method in Simulation of Processes and Systems. In: Proceedings of International Carpathian Control Conference ICCC'2003. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003, s. 337-340. ISBN 80-7099-509-2.
  Detail

  ZBOŘIL František. Risk Analysis through Multiagent Systems. In: Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003, s. 845-848. ISBN 80-7099-509-2.
  Detail

  HRUBÝ Martin. A General Heterogeneous Simulation Kernel. In: Proceedings of the International Conference and Competition - Student EECIT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 353-357. ISBN 80-214-2401-X.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří a ŘEZÁČ David. Stiff System Detection Using Taylor Series Method. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 275-278. ISBN 80-85988-88-7.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. PNtalk: Concurrent Language with MOP. In: Proceedings of the CS&P'2003 Workshop. Warsawa: Uniwersytet Warszawski, 2003, s. 271-282. ISBN 83-88374-71-0.
  Detail

  KŘENA Bohuslav. Object-oriented Petri Nets and their Application and Type Analysis. Information Technologies and Control, roč. 1, č. 1, s. 27-31. ISSN 1312-2622.
  Detail

  HRUBÝ Martin a KOČÍ Radek. Modern Simulation Techniques and Tools. In: Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2003. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline, 2003, s. 7-15. ISBN 80-8070-139-3.
  Detail

  FLORIÁN Vladimír a PERINGER Petr. Systém pro 3D vizualizaci výsledků simulace. In: Proceedings of XXV-th International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 4. ISBN 80-85988-88-7.
  Detail

 • 2002

  BENJAMIN Braatz, HARTMUT Ehrig, HOFFMANN Kathrin, PADBERG Julia a URBÁŠEK Milan. Application of Graph Transformation Techniques to the Area of Petri Nets: An Overview. In: Applied Graph Transformation - AGT'02. Grenoble, 2002, s. 35-44.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Bio-entity Simulations. In: Proceedings of the 36th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2002. Vol. 1. Ostrava: MARQ, 2002, s. 6. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

  HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. HELEF: A New Simulation Language. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Vol. 1. Ostrava: MARQ, 2002, s. 39-47. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

  KŘENA Bohuslav. A Case Study: Modelling Alternating Bit Protocol by PNtalk. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I.. Ostrava: MARQ, 2002, s. 65-72. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

  KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. The PNtalk System and Interoperability. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Vol. 1. Ostrava: MARQ, 2002, s. 73-80. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

  PETŘEK Jiří. Parallel Solution of Systems of Linear Algebraic Equations. In: Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002. Volume 3. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 473-477. ISBN 80-214-2116-9.
  Detail

  PERINGER Petr. New design and implementation concepts for SIMLIB/C++. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 201-204. ISBN 80-85988-77-1.
  Detail

  HRUBÝ Martin, MEDUNA Alexander a VURM Petr. Model syntaktické analýzy formálních jazyků. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 109-114. ISBN 80-85988-77-1.
  Detail

  CARUANA Etienne, ČEŠKA Milan a SKLENÁŘ Jaroslav. Petri Nets and their Use in Modelling of Manufacturing Systems. In: ASIS 2002 - Advanced Simulation of System. Ostrava: MARQ, 2002, s. 17-28. ISBN 80-85988-77-1.
  Detail

  KŘENA Bohuslav, VOJNAR Tomáš a ČEŠKA Milan. Integrated Type Analyzer and State Space Generator of Object-Oriented Petri Nets. In: Brazilian Petri Net Meeting. Natal, 2002, s. 6.
  Detail

  URBÁŠEK Milan. New Safety Property and Liveness Preserving Morphisms of P/T Systems. Forschungsberichte des Fachbereichs Informatik, roč. 2002, č. 14. ISSN 1436-9915.
  Detail

  URBÁŠEK Milan. Preserving Properties in System Redesign: Rule-Based Approach. In: ProceeProceedings of the 16th International Workshop on Algebraic Development Techniques. Munich, 2002, s. 87-88.
  Detail

  URBÁŠEK Milan a PADBERG Julia. Preserving Liveness with Rule-Based Refinement of Place/Transition Systems. In: Proceedings of Sixth World Conference on Integrated Design and Process Technology (IDPT'02). Pasadena, 2002, s. 10.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. PNtalk - An Open System for Prototyping and Simulation. In: Proceedings of The 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 133-146. ISSN 1102-593X.
  Detail

  HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling of Real-world Objects using the HELEF Language. In: Proceedings of The 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 47-57. ISSN 1102-593X.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří, ŘEZÁČ David a PETŘEK Jiří. TKSL/C an Multiple Arithmetic. In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Letná 42, 040 01 TU Košice, SK: Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 19-21. ISBN 80-7099-879-2.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří a HONZÍK Petr. Definite Integrals in TKSL, Maple and Matlab. In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Letná 42, 040 01 TU Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 22-24. ISBN 80-7099-879-2.
  Detail

  HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Tools for Creating of Multimodels. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics, roč. 2002, č. 9, s. 1391-1400. ISSN 0368-492X.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Modelling, prototyping, and verifying concurrent and distributed applications using object-oriented Petri nets. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics, roč. 2002, č. 9, s. 1289-1299. ISSN 0368-492X.
  Detail

  SCHWARZ Ivan. Architecture of Distributed Simulator of PNtalk. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I.. Ostrava: MARQ, 2002, s. 81-88. ISBN 80-85988-71-2.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Simulation of Live Objects in 3D Real-time Environment. In: Proceedings of 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 10. ISSN 1102-593X.
  Detail

  ČEŠKA Milan. Teoretická informatika. Učební texty pro předměty FJP a TI, obor IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002.
  Detail

 • 2001

  HRUBÝ Martin, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulator in Object-Oriented Environment. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 75-80. ISBN 80-214-1860-5.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a SCHWARZ Ivan. Interoperability of Object Oriented Petri Nets. In: Proc. of MOSIS'01. Ostrava, Czech Republic: MARQ, 2001, s. 137-144. ISBN 80-85988-57-7.
  Detail

  KOČÍ Radek a VOJNAR Tomáš. A PNtalk-based Model of a Cooperative Editor. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems -- MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: MARQ, 2001, s. 165-172. ISBN 80-85988-57-7.
  Detail

  GAJEWSKY Maike, PADBERG Julia a URBÁŠEK Milan. Rule-Based Refinement for Place/Transition Systems: Preserving Liveness-Properties. Forschungsberichte des Fachbereichs Informatik, roč. 2001, č. 8. ISSN 1436-9915.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. In: Formal Methods and Tools for Computer Science, Eurocast 2001, Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2001, s. 115-118. ISBN 84-699-3971-8.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2001, č. 2178, s. 365-384. ISSN 0302-9743.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Generating and Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. International Journal of Computer Systems Science and Engineering, roč. 16, č. 3, s. 183-193. ISSN 0267-6192.
  Detail

  KOČÍ Radek. The PNtalk System - a Technique for Object Oriented Modelling. In: Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium. Ostrava: MARQ, 2001, s. 151-158. ISBN 80-85988-61-5.
  Detail

  HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Object Oriented Programming Languages in Modelling. In: Proceedings of The 27th ASU Conference. Rattwik: Association of Simula Users, 2001, s. 55-65. ISSN 1102-593X.
  Detail

  MARTINEK David a PERINGER Petr. Graphical Fuzzy Sets Editor. In: Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 143-146. ISBN 80-85988-61-5.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří a MELKES František. Verification of the TKSL/C Simulation System. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2001, s. 55-58. ISBN 80-85988-57-7.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří a MELKES František. Extremely Exact Solutions of Large Systems of Differential Equations. In: Proceedings of the 15th European Simulation Multiconference ESM'2001. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2001, s. 19-24. ISBN 1-56555-225-3.
  Detail

  HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Processes and Knowledge in one Simulation. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 333-338. ISBN 80-214-1860-5.
  Detail

  KUNOVSKÝ Jiří, MELKES František a MIKULÁŠEK Karel. Extremely Large Systems of Algebraic Equations. In: Proceedings of ASIS 2001. Krnov: MARQ, 2001, s. 117-120. ISBN 80-85988-61-5.
  Detail

  PETŘEK Jiří. Grafický vstup sim. Jazyka TKSL/C. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001, s. 304-306. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

  ŘEZÁČ David a PUSTĚJOVSKÝ Rostislav. Tuhé systémy a víceslovní aritmetika. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 310-312. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

  ANTOŠ Radomír, BURGET Radek a JELEN Petr. Matematická podpora výstupu dat. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 274-276. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

  GÜTTNER Jakub. Voxel Model Creation Using Wavelet-based Stereoanalysis. Brno: Grantová agentura AV ČR, 2001.
  Detail

  MARTINEK David. Návrh grafického editoru fuzzy množin. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 280-282. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

  ČERNOHORSKÝ Jakub. Objektový model systému hromadné obsluhy. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 3. ISBN 80-214-1859-1.
  Detail

  ČERNOHORSKÝ Jakub. Diskrétní simulace v Javě. In: Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 4. ISBN 80-85988-61-5.
  Detail

 • 2000

  HANÁČEK Petr, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Approach to Risk Analysis Modelling. In: Proceedings of JCKBSE 2000. Brno: neznámá, 2000, s. 25-30. ISBN 1-58603-060-4.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Data Structures For Virtual Reality. In: Proceedings of the 34th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 39-44. ISBN 80-85988-44-5.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka, JANOUŠEK Vladimír, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. An Environment for Building Heterogeneous Models. In: Proceedings of MOSIS 2000. Rožnov: MARQ, 2000, s. 89-94. ISBN 80-85988-44-5.
  Detail

  PERINGER Petr. Tools for Simulation Model Optimization. In: Proceedings of 22nd International Autumn Workshop ASIS 2000. Sv. Hostýn: MARQ, 2000, s. 195-198. ISBN 80-85988-51-8.
  Detail

  HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Language for Modelling of Parallel Systems. In: Proceedings of ASIS2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 229-234. ISBN 80-85988-51-8.
  Detail

  ČEŠKA Milan a URBÁŠEK Milan. Reasoning about Categories of Petri Nets. In: Proceedings of the IEEE TC-ECBS + TF RE and IFIP WG10.1 Workshop - Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Edinburgh, Scotland: University of Stirling, 2000, s. 67-70. ISBN 1-85-769121-0.
  Detail

  URBÁŠEK Milan. Categories in Modelling. In: Proceedings of the 34th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 21-28. ISBN 80-85988-44-5.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Towards Verifying Distributed Systems Using Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science, roč. 2000, č. 1798, s. 90-104. ISSN 0302-9743.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Generating and Exploiting State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of Workshop on Software Engineering and Petri Nets, 21st International Conference on Application and Theory of Petri Nets 2000. Aarhus: neznámá, 2000, s. 35-54. ISSN 0105-8517.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. PNtalk Modelling Experience. In: Proceedings of 26th ASU Conference, Object Oriented Modelling and Simulation 2000. La Valetta: neznámá, 2000, s. 65-73.
  Detail

  MARTINEK David. Příklady heterogenních modelů. In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2000, s. 198-200. ISBN 80-7204-155-X.
  Detail

  PETŘEK Jiří. Analýza činnosti procesoru pro numerickou integraci. In: Proceedings of 6th Student Conference STC FEI VUT Brno. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2000, s. 222-224. ISBN 80-7204-155-X.
  Detail

 • 1999

  ČEŠKA Milan. Cybernetics and Concepts of Formal Language Theory. In: Wiener's Cybernetics-50 years of evolution. Las Palmas de Gran Canaria: neznámá, 1999, s. 57-59. ISBN 84-8416-950-2.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JEŽEK Karel, MELICHAR Bořivoj a RICHTA Karel. Konstrukce překladačů. Praha: České vysoké učení technické, 1999. ISBN 80-01-02028-2.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka. Studentské projekty na oboru Výpočetní technika a informatika FEI VUT. In: Studnice: neznámá, 1999, s. 85-88. ISBN 80-85615-79-1.
  Detail

  HANÁČEK Petr, HANZAL Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Interaktivní budování modelu aktiv. In: Sborník LŠ Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: neznámá, 1999, s. 60-69. ISBN 80-214-1379-2.
  Detail

  HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Interactive Tools for Creation of Assets Model. In: ASIS 1999. Krnov: MARQ, 1999, s. 213-219. ISBN -80-85988-41-0.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír a RÁBOVÁ Zdeňka. Transport Simulation in Virtual Reality. In: Proceedings of the MOSMIC'99 international workshop. Súlov: MARQ, 1999, s. 77-82. ISBN 80-7100-635-1.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír. Synchronous Interactions of Objects in Object Oriented Petri Nets. In: Proc. of MOSIS'99. Ostrava, Czech Republic: MARQ, 1999, s. 73-80. ISBN 80-85988-32-1.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Natural virtual reality. In: Proceedings of the MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 45-50. ISBN 80-85988-32-1.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Artificial life models in virtual reality. In: Proceedings of the ASIS '99 international workshop. Krnov: MARQ, 1999, s. 57-62. ISBN ISBN 80-85988-41.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Artificial life in virtual reality. Sborník prací studentu a doktorandu. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1999, s. 83-84. ISBN 80-214-1155-4.
  Detail

  RÁBOVÁ Zdeňka a SLEZÁK Miroslav. Notes on Modelling Human Activity in Heterogeneous Systems. In: Proceedings of MOSIS'99. Roznov: MARQ, 1999, s. 173-178. ISBN 80-85988-32-1.
  Detail

  SCHWARZ Josef a PERINGER Petr. Simulation Model of the Traffic Light Crossing with Fuzzy Control. In: Proceedings of MOSIS'99. Rožnov: MARQ, 1999, s. 99-106. ISBN 80-85988-33-X.
  Detail

  PERINGER Petr. Design and Implementation of Fuzzy Extension to SIMLIB/C++. In: Proceedings of ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 209-212. ISBN 80-85988-41-0.
  Detail

  ČEŠKA Milan a URBÁŠEK Milan. Categorical approach to Petri nets transformations. In: Proceedings of the 33rd Spring International Conference MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm, CZ: MARQ, 1999, s. 133-140. ISBN 80-85988-32-1.
  Detail

  URBÁŠEK Milan. Categories of Petri nets: a bisimulation approach. Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: neznámá, 1999, s. 109-110. ISBN 80-214-1155-4.
  Detail

  ČEŠKA Milan a URBÁŠEK Milan. Modelling and Simulation of Parallel Systems Using CCS and Petri Nets: Major Concepts. In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS 1999. Krnov, Czech Republic: MARQ, 1999, s. 371-377. ISBN 80-85988-41-0.
  Detail

  URBÁŠEK Milan. Bisimulation relations in categories of A-labelled Petri nets and the connection of CCS and Petri nets. Huddersfield, Great Britain: neznámá, 1999.
  Detail

  ČEŠKA Milan. Petriho sítě ve výuce oboru Informatika a výpočetní technika FEI VUT v Brně. In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS 1999. Krnov: MARQ, 1999, s. 143-146. ISBN 80-85988-41-0.
  Detail

  VOJNAR Tomáš. Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 33rd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 141-148. ISBN 80-85988-32-1.
  Detail

  VOJNAR Tomáš. Specifying Properties of Systems To Be Checked Using Their Object-Oriented Petri Net-Based Models. In: Proceedings of 21st International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 219-224. ISBN 80-85988-41-0.
  Detail

  VOJNAR Tomáš. The First Steps Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of International Workshop on Control and Information Technology - IWCIT'99. Ostrava: neznámá, 1999, s. 165-170. ISBN 80-7078-679-5.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Towards Verifying Complex Distributed Systems Using Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 7th International Conference on Computer Aided Systems Theory and Technology -- EUROCAST'99. Vienna: neznámá, 1999, s. 229-232.
  Detail

  ONDRÁČEK Tomáš a ZBOŘIL František. Identification of Time Coefficients of Systems using Neural Network. In: Proceedings of the MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 93-98. ISBN 80-85988-33-X.
  Detail

  ONDRÁČEK Tomáš a ZBOŘIL František. An Identification of Transfer Function Coefficients of Systems with Time Delay Using a Neural Network. In: Proceedings of the ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 203-208. ISBN 80-85988-41-0.
  Detail

  ZBOŘIL František. Identifikace systému neuronovou sítí. In: MOSMIC'99. Súľov: neznámá, 1999, s. 165-170. ISBN 80-7100-635-1.
  Detail

 • 1998

  BENEŠ Miroslav. Using JavaBeans Technology for Discrete Simulation. In: ASIS 1998. Krnov: MARQ, 1998, s. 9-14. ISBN 80-85988-27-5.
  Detail

  BUMBÁLEK Jaromír a RÁBOVÁ Zdeňka. A System for Approximating Stochastic Data. In: Proceedings of Conference MOSIS '98. Bystřice pod Hostýnem: MARQ, 1998, s. 269-272. ISBN 80-85988-23-2.
  Detail

  ČEŠKA Milan. Petri nets in Information systems modelling. In: Proc. of 32st International Conference MOSIS'98. Sv. Hostýn: MARQ, 1998, s. 59-66. ISBN 80-85988-24-0.
  Detail

  HANÁČEK Petr, KOTYZA Břetislav a RÁBOVÁ Zdeňka. Znalostní model analýzy rizik. In: Sborník letní školy Informační systémy a jejich aplikace 1998. Ruprechtov: neznámá, 1998, s. 213-219. ISBN 80-214-1205-4.
  Detail

  HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulation in Risk Analysis. In: Proceedings of ASIS 1998. Krnov: MARQ, 1998, s. 79-84. ISBN 80-85988-26-7.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of MFCS'98 Workshop on Concurrency. Brno: neznámá, 1998, s. 87-96.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Visualisation for simulation in virtual reality. In: Proceedings of International Conference MOSIS'98. Bystřice pod Hostýnem: MARQ, 1998, s. 77-81. ISBN 80-85988-24-0.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Řešení viditelnosti metodou konvexních podprostorů. Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1998, s. 51-52. ISBN 80-214-1141-4.
  Detail

  PERINGER Petr. Models of Delay in SIMLIB/C++. In: Proceedings of ASIS'98. Krnov, Czech Republic: MARQ, 1998, s. 51-54. ISBN 80-85988-27-5.
  Detail

  PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Heterogeneous Models. In: Proceedings of ECI'98. Herlany: Slovenská akademie věd, 1998, s. 187-190. ISBN 80-88786-94-0.
  Detail

  SCHWARZ Josef. Fuzzy trafic light controller. In: Proceedings of MOSIS'98. Bystřice pod Hostýnem: MARQ, 1998, s. 67-73. ISBN 80-85988-25-9.
  Detail

  SCHWARZ Josef. Case study: Genetic object designer. In: ASIS 1998. Krnov: MARQ, 1998, s. 109-114. ISBN 80-85988-26-7.
  Detail

  ČEŠKA Milan a URBÁŠEK Milan. Extension of the PESIM Simulation Tool. In: Proceedings of XX-th Workshop ASIS '98. Krnov: MARQ, 1998, s. 81-86. ISBN 80-85988-27-5.
  Detail

  URBÁŠEK Milan. Net Reduction and the Analysis of Petri Nets. Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1998, s. 63-64. ISBN 80-214-1141-4.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Modelling a Flexible Manufacturing System. In: Proceedings of 32nd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'98. Sv. Hostýn: MARQ, 1998, s. 195-200. ISBN 80-85988-23-2.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Object-Oriented Petri Nets, Their Simulation, and Analysis. In: Proceedings of the IEEE SMC'98 Conference. San Diego, California: neznámá, 1998, s. 256-261. ISBN 0-7803-4781-1. ISSN 1062-922X.
  Detail

  VOJNAR Tomáš. An Overview of Some Automated Tools for Formal Analysis and Verification. In: Proceedings of 20th International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'98. Krnov: MARQ, 1998, s. 223-228. ISBN 80-85988-26-7.
  Detail

  ZBOŘIL František. Analysis of Neural Networks Applications in Heterogeneous Models. In: Proceedings of the ASIS'98. Krnov: MARQ, 1998, s. 21-26. ISBN 80-85988-26-7.
  Detail

 • 1997

  BUMBÁLEK Jaromír. Practical Usage of VRT's. In: Proceedings of Conference MOSIS '97. Hradec nad Moravicí: MARQ, 1997, s. 166-171. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. PNtalk - A Computerized Tool for Object Oriented Petri Nets Modelling. In: Proceedings of the 5th International Conference on Computer Aided Systems Theory and Technology -- EUROCAST'97. Las Palmas de Gran Canaria: neznámá, 1997, s. 229-231. ISBN 84-88912-04-8.
  Detail

  ČEŠKA Milan a JANOUŠEK Vladimír. Formal Model for Object Oriented Petri Nets Modelling. Advances in System Science and Applications, roč. Spetial Issue, č. 1-6, s. 119-124. ISSN 1078-6236.
  Detail

  ČEŠKA Milan. Some Comments on Application of Theory of Formal Languages in System Science. In: Proc. of 31st International Conference MOSIS'97. Ostrava: MARQ, 1997, s. 98-103. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

  ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. PNtalk - A Computerized Tool for Object Oriented Petri Nets Modelling. Lecture Notes in Computer Science, roč. 1333, s. 591-610. ISBN 3-540-63811-3. ISSN 0302-9743.
  Detail

  HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Risk Analysis Model of Information System. In: Proceedings of Conference MOSIS'97. Hradec nad Moravicí: MARQ, 1997, s. 169-174. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

  HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Processing of Input Data for Risk Analysis. In: Proceedings of Conference ASIS'97. Krnov: MARQ, 1997, s. 91-96. ISBN 80-85988-17-8.
  Detail

  HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Model analýzy rizik informačního systému. In: Sborník konference Informační systémy a jejich aplikace 1997. Ruprechtov: neznámá, 1997, s. 30-34. ISBN 80-214-0894-4.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír. Reflective Approach to Petri Net Simulation. In: Proc. of MOSIS'97. Ostrava: MARQ, 1997, s. 209-304. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Systém pro vizualizaci a interaktivní konstrukci virtuální reality. Sborník prací studentů a doktorandů 1997. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1997, s. 148-150. ISBN 80-214-0637-2.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Vizualizace a interaktivní konstrukce virtuální reality. In: Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1997, s. 10.
  Detail

  MARUŠINEC Jaromír. Systém pro vizualizaci a interaktivní konstrukci. In: Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1997, s. 58.
  Detail

  PERINGER Petr. Hierarchical Modelling Based on Communicating Objects. In: Proceedings of Conference MOSIS'97. Hradec nad Moravicí: MARQ, 1997, s. 122-127. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

  PERINGER Petr. Tools for continuous Simulation in 3D space. In: Proceedings of ASIS'97. Krnov, Czech Republic: MARQ, 1997, s. 327-330. ISBN 80-85988-17-8.
  Detail

  JANOŠ Jaroslav, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Simulační podpora návrhu informačních systémů. 1997.
  Detail

  PŘIKRYL Petr. Beauty -- The Language for parallel programming. In: Proceedings of WORKSHOP 97, part I. Prague: neznámá, 1997, s. 185-186.
  Detail

  PŘIKRYL Petr. Parallel Simulation using Communicating Objects. In: Proceedings of MOSIS'97, Vol.1. Hradec nad Moravicí: MARQ, 1997, s. 239-245. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

  PŘIKRYL Petr. Parallel implementation of a simulation system. In: Proceedings of ASIS '97. Krnov: MARQ, 1997, s. 353-358. ISBN 80-85988-20-8.
  Detail

  SCHWARZ Josef. Experimental study on parallel genetic algorithm for placement optimalization. In: Mendel '97. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 1997, s. 148-153. ISBN 80-214-0884-7.
  Detail

  VOJNAR Tomáš. Hierarchical and Time Extensions of Pure Object Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 19th International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'97. Krnov: MARQ, 1997, s. 321-326. ISBN 80-85988-20-8.
  Detail

  VOJNAR Tomáš. Various Kinds of Petri Nets in Simulation and Modelling. In: Proceedings of 31st Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'97. Hradec nad Moravicí: MARQ, 1997, s. 227-232. ISBN 80-85988-16-X.
  Detail

 • 1996

  BUMBÁLEK Jaromír a RÁBOVÁ Zdeňka. Optimization in Simulation Experiments. In: Proceedings of Conference MOSIS '96. Krnov: MARQ, 1996, s. 193-198.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír, ŠMÍD Luděk a VOJNAR Tomáš. PNtalk - systém pro objektově orientované modelování Petriho sítěmi. In: Proceedings of 18th International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASS'96. Zábřeh na Moravě: MARQ, 1996, s. 247-252. ISBN 80-85988-10-0.
  Detail

  PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Prostředí pro modelování informačních systémů. In: Proceedings of Conference ASIS'96. Zábřeh na Moravě: MARQ, 1996, s. 241-246. ISBN 80-85988-10-0.
  Detail

  PERINGER Petr. Methods of Simulation Systems Testing. In: Proceedings of MOSIS'96. Krnov: MARQ, 1996, s. 175-180. ISBN 80-85988-02-X.
  Detail

  JANOŠ Jaroslav, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Simulation Techniques in Information System Design. In: Proceedings of Workshop'96. 1996, s. 203-204.
  Detail

  PŘIKRYL Petr. PIN -- the Language for Parallel/Distributed Environment. In: Proceedings of MOSIS'96, Vol.1. Krnov: MARQ, 1996, s. 187-192. ISBN 80-85988-02-X.
  Detail

  PŘIKRYL Petr. Implementation of a simulation system in the PIN language. In: Proceedings of ASIS'96. Zábřeh na Moravě: MARQ, 1996, s. 235-240. ISBN 80-85988-10-0.
  Detail

  ČEŠKA Milan a JANOUŠEK Vladimír. Object Orientation in Petri Nets. ASU Newsletter: a publication of the Association of SIMULA Users., roč. 1996, č. spec.iss, s. 69-80. ISSN 1102-593X.
  Detail

  SCHWARZ Josef. The FIDE system flexibility in the process of the fuzzy system design. In: Proceedings of MOSIS'96. Krnov, 1996, s. 82-87. ISBN 80-85988-02-X.
  Detail

  ZBOŘIL František. Hard Disc Drive Head Presure Distribution Problem. In: Proceedings of the MOSIS'96. Krnov, 1996, s. 159-164. ISBN 80-85988-03-8.
  Detail

  ZBOŘIL František. Rotatory Pump Dynamic Problem. In: Proceedings of the ASS 1996. Zábřeh na Moravě, 1996, s. 89-94. ISBN 80-85988-10-0.
  Detail

  ZBOŘIL František. Solving Partial Differential Equations. In: Proceedings of the ECI'96. Košice, 1996, s. 288-293.
  Detail

 • 1995

  JANOUŠEK Vladimír. PNtalk: Object Orientation in Petri nets. In: Proc. of European Simulation Multiconference ESM'95. Prague: neznámá, 1995, s. 196-200.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír. Functional and Object Oriented Structuring of Petri Nets. In: Proceesdings of Computer Science. Ostrava: neznámá, 1995, s. 44-47.
  Detail

  JANOŠ Jaroslav a RÁBOVÁ Zdeňka. Expertní simulátor. In: Proceedings of conference Computer Science. Ostrava, 1995, s. 77-82. ISBN 80-901751-7-1.
  Detail

  PERINGER Petr. Implementace simulačních abstrakcí. In: Sborník konference Computer Science. Ostrava, 1995, s. 126-133. ISBN 80-901751-7-1.
  Detail

  PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Integrace simulačního modelu do informačního systému. In: Sborník konference Advanced Simulation of Systems. Zábřeh na Moravě: MARQ, 1995, s. 103-106. ISBN 80-901751-1-2.
  Detail

  SCHWARZ Josef. Programové prostředky pro fuzzy aplikace. In: Proceedings of Workshop of Advanced Simulation of Systems. Zábřeh na Moravě, 1995, s. 258-264. ISBN 80-901751-7-1.
  Detail

  SCHWARZ Josef. Simulation based placement algorithm. In: Proceedings of EDS '95 conference. Brno, 1995, s. 217-228.
  Detail

 • 1994

  ČEŠKA Milan, DRABANT Radek a JANOUŠEK Vladimír. An Integrated Environment for System Specification and Prototyping. In: Proc. of the 12th International Conference on Systems Science. Wroclav: neznámá, 1994, s. 53-60.
  Detail

  PERINGER Petr. Basic Abstractions for Object-Oriented Model Description. In: Proceedings of MOSIS'94. Zábřeh na Moravě: MARQ, 1994, s. 274-277. ISBN 80-901229-8-1.
  Detail

  JANOUŠEK Vladimír. Merging Petri Nets and Objects. In: SOFSEM'94. Brno: neznámá, 1994, s. 45-50.
  Detail

 • 1993

  PERINGER Petr. Object-Oriented Description of Continuous Systems. In: Proceedings of 5th International Symposium MOSIS'93. Olomouc: MARQ, 1993, s. 83-87.
  Detail

  PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. An Environment for Effective Implementation of Simulation Models. In: Proceedings of CATE'93. Brno: Vojenská akademie Brno, 1993, s. 461-464.
  Detail

  SCHWARZ Josef. Algoritmy stochastické a simulované evoluce. In: Sborník kolokvia Vybrané problémy simulačních modelů. Ostrava, 1993, s. 89-91. ISBN 80-901229-6-5.
  Detail

 • 1992

  PERINGER Petr. Object-Oriented Simulation Library in C++. In: Proceedings of System Science XI. Wroclaw (Poland): neznámá, 1992, s. 121-121. ISBN 83-7085-023-5.
  Detail

Nahoru