Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina modelování a optimalizace

Výzkumníci

Češka Milan, prof. RNDr., CSc.

výzkumník, UITS FIT VUT

 • teorie formálních jazyků a automatů
 • formání specifikace
 • teorie a aplikace Petriho sítí
 • modelování a simulace

Hrubý Martin, Ing., Ph.D.

výzkumník, UITS FIT VUT

 • Modelování a simulace.
 • Geografické informační systémy.
 • Matematická teorie her a její aplikace v modelování trhu.
 • Kombinatorické optimalizace.

Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.

výzkumník, UITS FIT VUT

Modelování, simulace, prototypování, objektová orientace, reflektivní architektury, vývoj systémů s využitím formálních modelů a simulace, systémy diskrétních událostí, distribuované řídicí systémy.

Peringer Petr, Dr. Ing.

výzkumník, UITS FIT VUT

 • Modelování a simulace
 • Verifikace programů
 • Objektově-orientované programování, návrhové vzory
 • Programovací jazyky C a C++

Doktorandi

Gach Marek, Ing.

student, UITS FIT VUT

Verifikace systémů pracujících s reálným časem, formalismy popisu RT systémů, časované automaty.

Novosad Petr, Ing.

student, UITS FIT VUT

 • Petriho sítě
 • programování C/C++
Nahoru